Вы тут

Абакраў прыяцеля ў… царкве


Па па­да­зрэн­ні ў здзяйс­нен­ні кра­дзя­жу су­пра­цоў­ні­кі Пар­ты­зан­ска­га РУ­УС ста­лі­цы за­тры­ма­лі 20‑га­до­ва­га ра­ней су­дзі­ма­га мін­ча­ні­на. А ўчы­ніў яго зла­мыс­нік… у царк­ве.

—У дзень свай­го на­ра­джэн­ня ма­ла­ды ча­ла­век су­стрэў у хра­ме зна­ё­ма­га і быў за­про­ша­ны да та­го на гар­ба­ту. Пад­час ста­сун­каў за­тры­ма­ны звяр­нуў ува­гу на курт­ку, якая ві­се­ла ў ку­це ма­лель­на­га па­коя. Яна на­ле­жа­ла як­раз яго зна­ё­ма­му, — рас­па­вя­ла прэс-афі­цэр Пар­ты­зан­ска­га РУ­УС г. Мін­ска На­тал­ля Га­ну­се­віч. — Вы­браў­шы мо­мант, ма­ла­ды ча­ла­век вы­ра­шаў пра­ве­рыць яе кі­шэ­ні і знай­шоў у іх гро­шы на су­му ка­ля 400 до­ла­раў. Зда­бы­чай зла­мыс­ні­ка стаў і паш­парт пры­яце­ля. Да­рэ­чы, як­раз яго рэшт­кі бы­лі зной­дзе­ны ў за­тры­ма­на­га: муж­чы­на спра­ба­ваў спа­ліць да­ку­мент. А ўкра­дзе­ныя гро­шы ён, як бы­ло паз­ней уста­ноў­ле­на, па­тра­ціў у ад­ным са ста­ліч­ных ка­зі­но.

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.