Вы тут

У Кітаі выпрацоўваюць электраэнергію з выведзеных з абарачэння банкнотаў


Кі­тай­скія энер­ге­тыч­ныя кам­па­ніі па­ча­лі вы­ка­рыс­тоў­ваць вы­ве­дзе­ныя з аба­ра­чэн­ня ста­рыя і па­шко­джа­ныя ку­пю­ры для вы­пра­цоў­кі элект­ра­энер­гіі ў га­рад­ской акру­зе Ла­ян на за­ха­дзе пра­він­цыі Хэ­нань. Іні­цы­я­ва­ла гэ­ты экс­пе­ры­мент ад­дзя­лен­не Цэнт­раль­на­га бан­ка КНР у го­ра­дзе Чжэнч­жоў.

Па­вод­ле па­пя­рэд­ніх раз­лі­каў, спаль­ван­не ста­рых банк­нот да­зво­ліць вы­ра­біць ка­ля 1,3 млн кі­ла­ват-га­дзін элект­ра­энер­гіі ў год і сэ­ка­но­міць 4000 тон ву­га­лю, па­ве­дам­ляе га­зе­та «Жэнь­мінь жы­баа». Пас­ля драб­нен­ня ў мяс­цо­вых бан­каў­скіх фі­лі­ялах гра­шо­вая ма­са па­сту­пае ў рас­па­ра­джэн­не энер­ге­тыч­ных кам­па­ній. Кож­ная то­на гра­шо­вых зна­каў да­зва­ляе ге­не­ры­ра­ваць энер­гію на ўзроў­ні 660 кі­ла­ват-га­дзін. Пра­цэс спаль­ван­ня ку­пюр фік­су­ец­ца на ка­ме­ры.

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.