Вы тут

«Сцяна» на мяжы з Расіяй абыдзецца Украіне ў паўмільярда долараў


На бу­даў­ніц­тва «Сця­ны» на мя­жы Укра­і­ны з Ра­сі­яй бу­дзе вы­дат­ка­ва­на 8 міль­яр­даў грыў­няў (звыш 500 міль­ё­наў до­ла­раў). Як па­ве­да­міў прэм'­ер-мі­ністр кра­і­ны Ар­се­ній Яца­нюк, на рэа­лі­за­цыю пра­ек­та спат­рэ­біц­ца ча­ты­ры га­ды.

[caption id="attachment_63865" align="alignnone" width="600"]10-32 Фота: Сяргей Бабок / AFP[/caption]

У кан­цы ліс­та­па­да Дзярж­па­гранс­луж­ба Укра­і­ны пры­зна­ла, што больш за 400 кі­ла­мет­раў ра­сій­ска-ўкра­ін­скай мя­жы зна­хо­дзіц­ца па-за яе кант­ро­лем. Пра­ект «Сця­на» быў анан­са­ва­ны ў ве­рас­ні 2014 го­да. Ума­цоў­ваць мя­жу з РФ бу­дуць з вы­ка­ры­стан­нем про­ці­тан­ка­вых ра­воў, ме­та­ліч­на­га пло­та з ка­лю­чым дро­там, а так­са­ма роз­ных фар­ты­фі­ка­цый­ных збу­да­ван­няў. Укра­ін­скі ўрад раз­ліч­вае, што ўзмац­нен­не мя­жы па­спры­яе ад­ме­не ві­за­ва­га рэ­жы­му з ЕС.

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.