Вы тут

Хакейную зборную ўзначаліць канадзец?


Фе­дэ­ра­цыя ха­кея Бе­ла­ру­сі па­ве­да­мі­ла, што асноў­ным кан­ды­да­там на па­са­ду га­лоў­на­га трэ­не­ра збор­най з'яў­ля­ец­ца 61-га­до­вы ка­на­дзец Дэйв Лью­іс. За­акі­ян­скі спе­цы­я­ліст у блі­жэй­шы час му­сіць пры­быць у Мінск для пад­пі­сан­ня кант­рак­та.

Яго імя доб­ра вя­до­мае ў НХЛ. На па­зі­цыі аба­рон­цы Дэйв пра­вёў больш за 1000 мат­чаў у леп­шай ха­кей­най лі­зе пла­не­ты. Вы­сту­паў за «Нью-Ёрк Ай­лен­дэрс», «Лос-Ан­джэ­лес Кінгз», «Нью-Джэр­сі Дэ­вілз». Уз­на­чаль­ваў «Дэт­ройт», «Бо­стан Бру­інз», збор­ную Укра­і­ны. У свой час Лью­іс так­са­ма ўва­хо­дзіў у трэ­нер­скі штаб збор­най Бе­ла­ру­сі, дзе па чар­зе да­па­ма­гаў Гле­ну Хэн­ла­ну і Мі­ха­і­лу За­ха­ра­ву.

Та­рас ШЧЫ­РЫ.

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.