Вы тут

Знайшоў псіхатроп і... пакаштаваў


На стан­цыі мет­ра­па­лі­тэ­на «Каст­рыч­ніц­кая» быў за­тры­ма­ны 17-га­до­вы мін­ча­нін.

Хло­пец ста­яў ка­ля краю плат­фор­мы і хіс­таў­ся, рас­па­вя­лі ва УУС па ахо­ве мет­ра­па­лі­тэ­на. Пры аса­біс­тым да­гля­дзе ў яго знай­шлі по­лі­эты­ле­на­вы па­ке­цік з рэ­чы­вам рас­лін­на­га па­хо­джан­ня ка­рыч­не­ва­га ко­ле­ру ва­гой ка­ля ча­ты­рох гра­маў. Як паз­ней бы­ло вы­яў­ле­на, гэ­та быў асаб­лі­ва не­бяс­печ­ны псі­ха­троп. Па сло­вах ма­ла­до­га ча­ла­ве­ка, па­доб­ныя рэ­чы­вы ён ні­ко­лі ра­ней не ўжы­ваў. Па­ке­цік быц­цам бы знай­шоў на ву­лі­цы, пас­ля ча­го дзе­ля ці­ка­вас­ці вы­ра­шыў... па­каш­та­ваць яго змес­ці­ва. Ця­пер дзе­ян­ням за­тры­ма­на­га да­ец­ца пра­ва­вая ацэн­ка.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА.

 

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.