Вы тут

Прыгажосць у прамым эфіры


Фі­наль­нае шоу ад­на­го з са­мых прэ­стыж­ных кон­кур­саў пры­га­жос­ці з больш як 50-га­до­вай гіс­то­ры­яй — «Міс све­ту-2014», якое ад­бу­дзец­ца ў гэ­тыя вы­хад­ныя ў ста­лі­цы Вя­лі­ка­бры­та­ніі, змо­гуць уба­чыць і бе­ла­ру­сы. Тэ­ле­ка­нал АНТ 14 снеж­ня па­ка­жа, як бу­дуць пра­хо­дзіць вы­ба­ры но­вай ка­ра­ле­вы пры­га­жос­ці ся­род дзяў­чат.

12-13

На га­лоў­ны ты­тул прэ­тэн­ду­юць прад­стаў­ні­цы 124 кра­ін све­ту, у тым лі­ку і на­ша зям­ляч­ка — пе­ра­мож­ца На­цы­я­наль­на­га кон­кур­су пры­га­жос­ці «Міс Бе­ла­русь-2014», 22-га­до­вая ўра­джэн­ка Смар­го­ні Вік­то­рыя Мі­га­но­віч. «Я поў­ная энер­гіі і па­зі­тыў­на­га на­строю, а да са­мо­га кон­кур­су стаў­лю­ся ад­на­ча­со­ва ад­каз­на, але і з твор­чым па­ды­хо­дам. Мой жыц­цё­вы прын­цып: не зда­вай­ся, і ты не прай­гра­еш», — дзе­ліц­ца дзяў­чы­на на­пя­рэ­дад­ні фі­на­лу. На­коль­кі да­па­мо­жа ёй гэ­ты на­строй у ба­раць­бе і ка­му ў вы­ні­ку пе­рад­асць ка­ро­ну «Міс све­ту-2013» фі­лі­пін­ка Ме­ган Янг, уба­чым ужо ў су­бо­ту ў вя­чэр­нім эфі­ры.

Вік­то­рыя ЦЕ­ЛЯ­ШУК.

Выбар рэдакцыі

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.

Рэгіёны

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

Подзвіг ваенурачоў адлюстроўвае выстава Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея.

Грамадства

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Нават пры наяўнасці на пляжы ратавальнай станцыі не варта грэбаваць элементарнымі правіламі бяспекі.