Вы тут

Хвароба — не прысуд


Са­мыя роз­ныя пы­тан­ні, звя­за­ныя з пра­фі­лак­ты­кай і ля­чэн­нем даб­ра­якас­ных і зла­я­кас­ных пух­лін, а так­са­ма з ар­га­ні­за­цы­яй ан­ка­ла­гіч­най да­па­мо­гі, мож­на бу­дзе за­даць пад­час «пра­мой лі­ніі» га­лоў­на­му ўра­чу Мінск­ага га­рад­ско­га клі­ніч­на­га ан­ка­ла­гіч­на­га дыс­пан­се­ра Ула­дзі­мі­ру Сця­па­на­ві­чу КА­РА­НІ­КУ.

«Пра­мая лі­нія» ад­бу­дзец­ца ў рэ­дак­цыі га­зе­ты «Звяз­да» сёння, 12 снеж­ня, з 12.00 да 13.00 па ну­ма­ры 287 18 71. Па­пя­рэд­нія пы­тан­ні мож­на па­кі­нуць, па­зва­ніў­шы на ну­мар 287 18 29.

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.