Вы тут

Недахоп сну разбурае клеткі арганізма


На­ву­коў­цы з Ме­ды­цын­ска­га ка­ле­джа Віс­кон­сі­на вы­свет­лі­лі: не­да­сы­пан­не пры­во­дзіць да па­шко­джан­ня кле­так. Асаб­лі­ва па­ку­ту­юць пе­чань, лёг­кія і тон­кі кі­шэч­нік. На шчас­це, ка­лі сон нар­ма­лі­зу­ец­ца, клет­кі ад­наў­ля­юц­ца, рас­па­вя­дае Busіnеss Stаndаrd. Ра­ней да­след­чы­кі вы­свет­лі­лі, што па­ру­шэн­ні сну пры­вод­зяць да раз­віц­ця сар­дэч­на-са­су­дзіс­тых за­хвор­ван­няў і ра­ку. Аказ­ва­ец­ца, пры­чы­най та­кой су­вя­зі з'яў­ля­ец­ца па­шко­джан­не кле­так. Дзя­ку­ю­чы здоль­нас­ці ДНК да рэ­па­ра­цый (ад­наў­лен­ня), па­шко­джан­ні, якія ўзні­ка­юць, аба­ра­чаль­ныя. Яшчэ ад­но ня­даў­няе да­сле­да­ван­не па­ка­за­ла: тых, хто поз­на кла­дзец­ца спаць, час­цей пе­ра­сле­ду­юць не­га­тыў­ныя дум­кі. Лю­дзі, якія менш спяць і паз­ней кла­дуц­ца, больш схіль­ныя тур­ба­вац­ца, раз­ва­жаць і за­цык­лі­вац­ца на не­чым. Не­га­тыў­нае мыс­лен­не ўлас­ці­ва і тым, хто лі­чыць ся­бе «са­вой».

 

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.