Вы тут

Пра кроплі для носа


У ап­тэ­цы ёсць ня­ма­ла срод­каў для зняц­ця за­кла­дзе­нас­ці но­са, уклю­ча­ю­чы аэ­ра­зо­лі ад на­смар­ку. Яны хут­ка пры­но­сяць па­чуц­цё па­лёг­кі, зву­жа­ю­чы кры­вя­нос­ныя са­су­ды, што пры­во­дзіць да сціс­кан­ня тка­нак. Пры­май­це іх з асця­рож­нас­цю.

17-3

Шмат­дзён­нае вы­ка­ры­стан­не та­кіх срод­каў ад на­смар­ку мо­жа вы­клі­каць ад­ва­рот­ны эфект: ацёк на­са­вых тка­нак і за­ку­пор­ку па­зух. У вы­ні­ку ар­га­нізм пач­не па­тра­ба­ваць усё боль­шыя до­зы аэ­ра­зо­ляў ці кро­пель. Пры­мя­няй­це іх не час­цей як 3–4 ра­зы на дзень ця­гам 3–4 дзён. Пра­цяг­лае вы­ка­ры­стан­не спра­ва­куе хра­ніч­нае за­па­лен­не — ме­ды­ка­мен­тоз­ны ры­ніт.

Ды­хай­це па­рай

Ад­ным з леп­шых срод­каў для ча­со­ва­га зняц­ця за­кла­дзе­нас­ці но­са, які не вы­клі­кае ус­клад­нен­няў і не па­тра­буе фі­нан­са­вых за­трат, з'яў­ля­ец­ца ўды­хан­не па­ры.

На­лі­це ў чай­нік або каст­ру­лю ва­ды, да­вя­дзі­це да кі­пен­ня і ды­хай­це па­рай. Не­ка­то­рыя яшчэ аб­мот­ва­юць га­ла­ву руш­ні­ком, хоць гэ­та і не аба­вяз­ко­вая ўмо­ва. З да­па­мо­гай гэ­тай ня­хіт­рай пра­цэ­ду­ры мож­на так­са­ма зні­зіць коль­касць слі­зі ў лёг­кіх.

Святлана БАРЫСЕНКА. 

Выбар рэдакцыі

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.

Рэгіёны

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

Подзвіг ваенурачоў адлюстроўвае выстава Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея.

Грамадства

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Нават пры наяўнасці на пляжы ратавальнай станцыі не варта грэбаваць элементарнымі правіламі бяспекі.