Вы тут

Ні кроку назад


Стаў­ка рэ­фі­нан­са­ван­ня На­цы­я­наль­на­га бан­ка ў снеж­ні за­ха­ва­ец­ца на ўзроў­ні 20% га­да­вых.

«На фо­не да­лей­ша­га за­па­во­лен­ня ін­фля­цый­ных пра­цэ­саў (у ліс­та­па­дзе ін­дэкс спа­жы­вец­кіх цэн у га­да­вым вы­ра­жэн­ні склаў 118,3% у па­раў­на­нні са 119,4% у каст­рыч­ні­ку) за­ха­ван­не бя­гу­ча­га ўзроў­ню стаў­кі рэ­фі­нан­са­ван­ня бу­дзе са­дзей­ні­чаць зні­жэн­ню тэм­паў рос­ту спа­жы­вец­кіх кош­таў, пад­тры­ман­ню ўстой­лі­ва­га ста­ну ва­лют­на­га і дэ­па­зіт­на­га рын­каў, за­бяс­печ­ва­ю­чы пры­ваб­ныя ўмо­вы для збе­ра­жэн­няў у бе­ла­рус­кіх руб­лях», — па­ве­дам­ля­юць ва ўпраў­лен­ні ін­фар­ма­цыі і гра­мад­скіх су­вя­зяў На­цы­я­наль­на­га бан­ка.

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.