Вы тут

Мае дарагія


Жы­хар­ка Вя­лі­ка­бры­та­ніі Стэ­фа­ні Ма­ры­ям вы­дат­ка­ва­ла на ка­ляд­ныя па­да­рун­кі для сва­іх са­бак дзве ты­ся­чы фун­таў (ка­ля трох ты­сяч до­ла­раў).

Шпі­цам Хар­ві Мун і Ко­ні да­ста­лі­ся аб­рож­кі, ін­крус­та­ва­ныя крыш­та­ля­мі «Сва­роў­скі», дзве рас­кош­ныя ля­жан­кі для свя­точ­най ка­ляд­най вя­чэ­ры, а так­са­ма адзен­не, цац­кі і ін­шыя ак­се­су­а­ры. Ма­ры­ям рас­па­вя­ла, што са­ба­кі вель­мі лю­бяць Рас­тво. «Мы до­рым сва­ім шпі­цам ме­на­ві­та тое, што яны хо­чуць. Лю­боў, аб­дым­кі, ежу і, вя­до­ма, тро­хі стыль­ных рэ­чаў», — за­яві­ла дзяў­чы­на. Па­вод­ле слоў гас­па­ды­ні жы­вёл, яна тра­ціць на ся­бе вель­мі ма­ла гро­шай, та­му лі­чыць маг­чы­мым пес­ціць сва­іх га­да­ван­цаў. Ад­зна­ча­ец­ца, што ра­ней у гэ­тым го­дзе дзяў­чы­на вы­дат­ка­ва­ла на ве­ча­рын­ку для сва­іх са­бак ка­ля 16 ты­сяч до­ла­раў. Стэ­фа­ні жы­ве з баць­ка­мі, якія пад­трым­лі­ва­юць за­хап­лен­не 21‑га­до­вай дач­кі. Дзяў­чы­на пра­цуе ін­струк­та­рам па тан­цах.

Пад­рых­та­ваў Іван Ку­пар­вас.

 

Выбар рэдакцыі

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.

Рэгіёны

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

Подзвіг ваенурачоў адлюстроўвае выстава Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея.

Грамадства

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Нават пры наяўнасці на пляжы ратавальнай станцыі не варта грэбаваць элементарнымі правіламі бяспекі.