Вы тут

Кітай паабяцаў дапамагчы Расіі справіцца з цяжкасцямі ў эканоміцы


Кі­тай га­то­вы ака­заць Ра­сіі да­па­мо­гу ў пе­ра­адо­лен­ні эка­на­міч­ных цяж­кас­цяў, з які­мі су­тык­ну­ла­ся кра­і­на ў апош­ні час. Та­кую за­яву зра­біў жур­на­ліс­там мі­ністр за­меж­ных спраў КНР Ван І. «Ка­лі ра­сій­ска­му бо­ку спат­рэ­біц­ца, мы за­бяс­пе­чым не­аб­ход­ную да­па­мо­гу ў рам­ках на­шых маг­чы­мас­цяў», — цы­туе сло­вы мі­ніст­ра га­зе­та Сhіnа Dаіlу.

23-29

У той жа час Ван І пад­крэс­ліў, што «Ра­сія мае здоль­насць і муд­расць, каб пе­ра­адо­лець іс­ну­ю­чыя цяж­кас­ці ў эка­на­міч­най сі­ту­а­цыі». На­ву­ко­вы су­пра­цоў­нік Кі­тай­скай ака­дэ­міі са­цы­яль­ных на­вук Лі Цзянь­мінь, по­гляд яко­га пры­во­дзіць вы­дан­не, вы­ка­заў зда­гад­ку, што да­па­мо­га Кі­тая бу­дзе пра­па­ноў­вац­ца праз та­кія ме­ха­ніз­мы, як Шан­хай­ская ар­га­ні­за­цыя су­пра­цоў­ніц­тва і БРІКС.

Выбар рэдакцыі

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.

Рэгіёны

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

Подзвіг ваенурачоў адлюстроўвае выстава Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея.

Грамадства

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Нават пры наяўнасці на пляжы ратавальнай станцыі не варта грэбаваць элементарнымі правіламі бяспекі.