Вы тут

Куба і ЗША аднаўляюць дыпламатычныя адносіны


Ку­ба і Злу­ча­ныя Шта­ты Аме­ры­кі да­мо­ві­лі­ся ад­на­віць дып­ла­ма­тыч­ныя ад­но­сі­ны, па­ве­да­міў Стар­шы­ня Дзяр­жаў­на­га Са­ве­та і Са­ве­та Мі­ніст­раў Рэс­пуб­лі­кі Ку­ба Ра­уль Каст­ра Рус у сва­ім вы­сту­пленні па ра­дыё і тэ­ле­ба­чан­ні кра­і­ны. «Гэ­та не свед­чыць пра тое, што вы­ра­ша­на га­лоў­ная праб­ле­ма. Эка­на­міч­ная, ганд­лё­вая і фі­нан­са­вая бла­ка­да пра­цяг­вае на­но­сіць шко­ду на­ро­ду і эка­но­мі­цы на­шай кра­і­ны. І гэ­тая бла­ка­да па­він­на спы­ніц­ца», — ад­зна­чыў Ра­уль Каст­ра.

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.