Вы тут

У конкурсах прыгажосці «Міс свету» больш не будзе шоу ў бікіні


Адзін з най­буй­ней­шых кон­кур­саў пры­га­жос­ці «Міс све­ту», які пра­во­дзіц­ца з 1952 го­да, ча­ка­юць сур'­ёз­ныя зме­ны. Як за­яві­лі ар­га­ні­за­та­ры ме­ра­пры­ем­ства, з яго пра­гра­мы кан­чат­ко­ва бу­дзе вы­крэс­ле­ны та­кі эле­мент, як шоу ў бі­кі­ні.

23-37

 

Як па­тлу­ма­чы­ла Джу­лія Мор­лі, ар­га­ні­за­тар між­на­род­ных кон­кур­саў пры­га­жос­ці «Міс Све­ту» і жон­ка за­сна­валь­ні­ка кон­кур­су Эры­ка Мор­лі, пры­чы­най ад­мо­вы ад па­ка­заў дзяў­чат у бі­кі­ні ста­ла зме­на кан­цэп­цыі ме­ра­пры­ем­ства. Мор­лі лі­чыць, што пе­ра­мож­ца кон­кур­су «па­він­на ацэнь­вац­ца не па фор­мах, а па змес­це».

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.