Фотаслова


У на­ды­хо­дзя­ча­га 2015 го­да ёсць свае ўлас­ныя пры­кме­ты. Учо­ра на мін­скай пло­шчы імя Яку­ба Ко­ла­са я зра­біў уні­каль­ны фо­та­зды­мак на­ва­год­няй ёл­кі. Вар­та пры­гля­дзец­ца: яе вер­ша­лі­ну ўпры­гож­вае не тра­ды­цый­ная зор­ка-сня­жын­ка, а сім­вал га­за­ві­коў. Да­рэ­чы, і на­ва­год­няе він­ша­ван­не на ёл­цы пад­пі­са­на ад імя ААТ «Газпрам транс­газ Бе­ла­русь».

Што ка­заць, пры­ем­ны па­да­ру­нак го­ра­ду, ад­на з са­мых пры­го­жых свя­точ­ных ёлак на ву­лі­цах ста­лі­цы. Свае пры­кме­ты і ў пе­рад­на­ва­год­ня­га на­двор'я — бліс­ку­чыя пас­ля даж­джу тра­ту­а­ры з са­праўд­ны­мі вя­сен­ні­мі лу­жы­на­мі.

24-1

Знік­лі пер­шыя за­веі,

І ма­роз ку­дысь­ці збег.

На зі­му ня­ма над­зеі.

Бра­це Сне­жань, дзе твой снег?

Абя­цаў су­мё­ты, льдзі­ны,

А на­яве — не ка­жы!

Ад Па­лес­ся да Пры­дзвін­ня

На­ва­год­нія даж­джы.

Ёл­ка ззяе. Дождж вяс­но­вы.

Па­ра­со­наў ка­ра­год...

Дай­це чо­вен — я га­то­вы

Вес­ла­ваць у но­вы год!

Па­плы­ву у край раз­доль­ны

Да ча­ром­ха­вай кра­сы.

Толь­кі каб на плы­ні воль­най

Не зла­ві­лі ма­ра­зы.

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.