Вы тут

Дзяды Марозы «нашапталі» зіму!


Пер­шае шэс­це Дзя­доў Ма­ро­заў і Сня­гу­рак па ву­лі­цах і пло­шчах ста­лі­цы ад­бы­ло­ся ў 2001 го­дзе. Тра­ды­цыя пе­рад­на­ва­год­ніх су­стрэч ка­зач­ных пер­са­на­жаў ні ра­зу не спы­ня­ла­ся і ця­пер мін­ча­не ча­ка­юць жа­да­на­га свя­та, не зва­жа­ю­чы на хо­лад, снег, а ча­сам на дождж і лу­жы­ны пад на­га­мі.

30-26

У гэ­ты раз (25 снеж­ня) у па­ра­дзе ўдзель­ні­ча­лі ка­ля паў­ты­ся­чы Ма­ро­заў і іх «уну­чак». На ча­ле ка­лон­ны, як заў­сё­ды, ру­ха­лі­ся на BMW бе­ла­га ко­ле­ру га­лоў­ныя мін­скія Дзед Ма­роз і Сня­гур­ка.

30-28

І ўжо не пер­шы раз пас­ля шэс­ця і за­паль­ван­ня га­лоў­най мін­скай ёл­кі на Бе­ла­русь не­ўза­ба­ве прый­шлі ма­ра­зы.

30-25

Фо­та Ана­то­ля Клешчука.

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.