Вы тут

Хутка прымарозіць


Ця­пе­раш­няя ад­лі­га ў па­чат­ку на­ступ­на­га тыд­ня зноў зме­ніц­ца за­ма­раз­ка­мі. Пра гэ­та па­ве­дам­ляе га­лоў­ны сі­ноп­тык Рэс­пуб­лі­кан­ска­га гід­ра­ме­тэа­цэнт­ра Свят­ла­на РЫ­БА­КО­ВА.

3-55

Ужо сён­ня ў кра­і­не ўста­лю­ец­ца сы­рое, вет­ра­нае і ад­ліж­нае на­двор'е з апад­ка­мі ў вы­гля­дзе мок­ра­га сне­гу і даж­джу на боль­шай част­цы тэ­ры­то­рыі кра­і­ны. Тэм­пе­ра­ту­ра па­вет­ра бу­дзе ва­гац­ца ад -3 да +3 гра­ду­саў. У не­ка­то­рых ра­ё­нах ча­ка­ец­ца моц­ны па­ры­віс­ты ве­цер. На да­ро­гах з'я­віц­ца га­ла­лё­дзі­ца. Заўт­ра ча­ка­ец­ца па­ні­жэн­не ся­рэд­няй тэм­пе­ра­ту­ры па кра­і­не, на пра­ця­гу су­так яна бу­дзе ва­гац­ца ад -4 да +2 гра­ду­саў з апад­ка­мі ў вы­гля­дзе сне­гу і мок­ра­га сне­гу. За­ха­ва­юц­ца вет­ра­нае на­двор'е і га­ла­лё­дзі­ца.

У па­чат­ку на­ступ­на­га тыд­ня тэм­пе­ра­ту­ра па­вет­ра бу­дзе па­ні­жац­ца — да -6 гра­ду­саў у па­ня­дзе­лак.

Яра­слаў ЛЫС­КА­ВЕЦ

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.