Вы тут

Угнаенні для хатніх раслін


Квет­кі заў­сё­ды ства­ра­юць кам­форт і ўтуль­насць. Ка­лі ў вас до­ма шмат рас­лін, то вы ве­да­е­це, што іх трэ­ба да­гля­даць. І для та­го, каб квет­кі ра­да­ва­лі, іх трэ­ба ўгной­ваць. А ўгной­ваць лепш за ўсё не па­куп­ной хі­мі­яй, а на­ту­раль­ны­мі срод­ка­мі.

Іс­ну­юць на­ту­раль­ныя ўгна­ен­ні, якія доб­ра вы­ка­рыс­тоў­ваць для па­ка­ё­вых рас­лін.

1. Вель­мі доб­ра рас­лі­ны пад­корм­лі­ваць цук­рам, бо ў цук­ры змя­шча­ец­ца глю­ко­за і фрук­то­за. Глю­ко­за для рас­лін слу­жыць кры­ні­цай энер­гіі. Для пад­корм­кі на­сып­це раў­на­мер­на на па­верх­ню зям­лі 1 ч. лыж­ку цук­ру і пас­ля гэ­та­га па­лі­це квет­кі. Пра­во­дзіць та­кую пад­корм­ку трэ­ба раз на ты­дзень.

2. Па­ка­ё­выя квет­кі не лю­бяць кіс­лую гле­бу, і спра­віц­ца з гэ­тым да­па­мо­жа зуб­ная па­ста. Вы­ціс­ні­це ў 1 літр ва­ды 30 мл зуб­ной па­сты і па­лі­це рас­лі­ны. Гэ­та яшчэ і доб­рая пад­корм­ка, бо каль­цый тра­піць пра­ма ў гле­бу і пад­сіл­куе ка­ра­ні.

3. Рас­лі­ны вель­мі лю­бяць крух­мал, та­му, ва­ра­чы буль­бу, не вы­лі­вай­це ва­ду, а вы­ка­рыс­тоў­вай­це яе для па­лі­ву па­ка­ё­вых рас­лін.

4. Да­дай­це вы­ка­ры­ста­ную ка­ва­вую гу­шчу ў зям­лю для па­ка­ё­вых рас­лін. Ка­ва змя­шчае шмат азо­ту, а рас­лі­ны яго вель­мі лю­бяць. Толь­кі не за­лі­вай­це рас­лі­ну пас­ля да­баў­лен­ня ка­вы, каб азот раз­мер­ка­ваў­ся раў­на­мер­на. Да та­го ж ка­ва­вая гу­шча ро­біць гле­бу рых­лай, што так­са­ма ка­рыс­на для рас­лін.

Ірына Тамковіч

Выбар рэдакцыі

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.

Рэгіёны

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

Подзвіг ваенурачоў адлюстроўвае выстава Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея.

Грамадства

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Нават пры наяўнасці на пляжы ратавальнай станцыі не варта грэбаваць элементарнымі правіламі бяспекі.