Вы тут

Нафта ўпала ніжэй за 46 долараў за бараль


Су­свет­ныя цэ­ны на наф­ту да­сяг­ну­лі мі­ні­му­му апош­ніх 5,5 го­да на фо­не чу­так пра рост за­па­саў па­лі­ва ў ЗША. Пра гэ­та па­ве­дам­ляе агенц­тва Blооmbеrg. Наф­та мар­кі Brеnt па­тан­не­ла на 1,5 пра­цэн­та да 46,72 до­ла­ра за ба­раль, пры гэ­тым кошт пад­час тар­гоў апус­каў­ся ні­жэй за 46,7 до­ла­ра. Кошт наф­ты мар­кі WTІ ўпаў да 45,43 до­ла­ра за ба­раль. Гэ­та са­мы ніз­кі па­каз­чык з са­ка­ві­ка 2009 го­да. Цэ­ны на наф­ту па­да­юць пе­рад вы­ха­дам да­дзе­ных аб за­па­сах наф­ты ў ЗША, якія, па­вод­ле ацэ­нак Blооmbеrg, мо­гуць вы­рас­ці на 1,75 міль­ё­на ба­ра­ляў, а так­са­ма на фо­не маг­чы­май за­явы ўра­да Аб'­яд­на­ных Араб­скіх Эмі­ра­таў пра пра­цяг па­ве­лі­чэн­ня аб'­ёмаў зда­бы­чы наф­ты.

Выбар рэдакцыі

Адукацыя

Наталля Карчэўская: Культуры патрэбны прыток новых людзей

Наталля Карчэўская: Культуры патрэбны прыток новых людзей

Рэктар БДУКМ — пра падрыхтоўку прафесійных кадраў для ўстаноў культуры.

Грамадства

Батанічны сад — месца, напоўненае спакоем і прыгажосцю

Батанічны сад — месца, напоўненае спакоем і прыгажосцю

Прагуляліся па квітнеючым Цэнтральным батанічным садзе: расказваем аб уражаннях

Грамадства

Ці забяспечваецца ахова грамадскага парадку на Мінскім моры?

Ці забяспечваецца ахова грамадскага парадку на Мінскім моры?

Пра гэта даведаліся карэспандэнты «Звязды».

Гандаль

Кандытарскія вырабы — брэнд беларускай харчовай прамысловасці

Кандытарскія вырабы — брэнд беларускай харчовай прамысловасці

Напярэдадні Міжнароднага сімпозіума кандытараў эксперты расказалі аб планах і перспектывах кандытарскай галіны.