Вы тут

Бык за пару мільёнаў


Рэ­корд­ная ца­на бы­ла за­фік­са­ва­на на аў­кцы­ё­не буй­ной ра­га­тай жы­вё­лы ў Ін­дыі — за бы­ка па мя­нуш­цы Мур гатовы былі заплаціць 1 870 000 до­ла­раў ЗША!

16-5

 

Ад­нак гас­па­дар жы­вё­лы, Ка­рам­вір Сінгх, у апош­ні мо­мант ад­мя­ніў здзел­ку. Спра­ва ў тым, што жы­вё­лі­на з'яў­ля­ец­ца эліт­ным вы­твор­ні­кам і до­на­рам се­ме­ні, яно пры­но­сіць ула­даль­ні­ку да 50 ты­сяч до­ла­раў што­ме­сяц. Так што, як той ка­заў, «та­кая ка­ро­ва па­трэб­на са­мо­му». Тым больш (праў­да, па не­па­цвер­джа­ных звест­ках) пе­рад гэ­тым Ка­рам­вір пра­даў бра­та Му­ра за 1 340 000 до­ла­раў.

Пад­рых­та­ваў Іван Ку­пар­вас

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Гісторыя ваеннага братэрства

Гісторыя ваеннага братэрства

«Нармандыя», што стала Нёманскай.

Рэлігія

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

Гомельскі кафедральны Свята-Петра-Паўласкі сабор — адзін з самых велічных праваслаўных храмаў Беларусі, адзін з нямногіх помнікаў архітэктуры зрэлага класіцызму, які захаваўся да нашых дзён.