Вы тут

Баевікі «Ісламскай дзяржавы» пакаралі смерцю 13 падлеткаў за прагляд футбольнага матча


Бае­ві­кі «Іс­лам­скай дзяр­жа­вы» па­ка­ра­лі смер­цю 13 пад­лет­каў, якія гля­дзе­лі матч Куб­ка Азіі па фут­бо­ле па­між збор­ны­мі Іра­ка і Іар­да­ніі ў ірак­скім го­ра­дзе Ма­сул. Пра гэ­та па­ве­дам­ляе Brеаkіng911. Ідэ­о­ла­гі ар­га­ні­за­цыі па­лі­чы­лі, што пра­гляд спар­тыў­най гуль­ні з'яў­ля­ец­ца зла­чын­ствам, што па­він­на ка­рац­ца смер­цю. Эк­стрэ­міс­ты аб­ві­на­ва­ці­лі 13 дзя­цей у па­ру­шэн­ні рэ­лі­гій­ных за­ко­наў, пас­ля ча­го пад­лет­кі бы­лі рас­стра­ля­ныя з ку­ля­мё­та. Ку­бак Азіі па фут­бо­ле-2015 пра­хо­дзіць у Аў­стра­ліі.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Перш чым ісці вайной на суседзяў, варта вывучыць «Правілы карыстання жылымі памяшканнямі».

Эканоміка

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

У рамках дзелавой праграмы выставы пройдзе каля 20 тэматычных семінараў і канферэнцый.