Вы тут

Надвор'е — лётнае!


Вуч­ні 9-га і 10-га кла­саў мін­скай шко­лы №76 Ва­дзім Зям­ко і Мак­сім Ку­лік на­вед­ва­юць авія­ма­дэль­ны гур­ток і рых­ту­юц­ца стаць удзель­ні­ка­мі вы­стаў­кі тэх­ніч­най твор­час­ці вуч­няў, якая прой­дзе на­пры­кан­цы гэ­та­га ме­ся­ца ў ста­ліч­ным Па­ла­цы дзя­цей і мо­ла­дзі. Ім да­па­ма­гае май­стар вы­твор­ча­га на­ву­чан­ня шко­лы Ге­надзь Пі­лец­кі.

22-44

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Перш чым ісці вайной на суседзяў, варта вывучыць «Правілы карыстання жылымі памяшканнямі».

Эканоміка

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

У рамках дзелавой праграмы выставы пройдзе каля 20 тэматычных семінараў і канферэнцый.