Вы тут

На «прамой лініі» — міністр культуры


У пят­ні­цу, 30 сту­дзе­ня, з 10.00 да 11.00 у «Звяз­дзе» прой­дзе «пра­мая» тэ­ле­фон­ная лі­нія з мі­ніст­рам куль­ту­ры Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь Ба­ры­сам Ула­дзі­мі­ра­ві­чам Свят­ло­вым. Па­пя­рэд­нія пы­тан­ні мож­на да­слаць на элект­рон­ны ад­рас іnfo@zvyazda.mіnsk.by з па­зна­кай «Пра­мая лі­нія» ці агу­чыць па тэ­ле­фо­не 287-18-51. Пад­час «пра­мой лі­ніі» свае пы­тан­ні мі­ніст­ру куль­ту­ры мож­на за­даць па тэ­ле­фо­не 287-18-71.

28-351

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Перш чым ісці вайной на суседзяў, варта вывучыць «Правілы карыстання жылымі памяшканнямі».

Эканоміка

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

У рамках дзелавой праграмы выставы пройдзе каля 20 тэматычных семінараў і канферэнцый.