Вы тут

Змеі мяжу не перапаўзлі


У па­са­жыр­скім цяг­ні­ку «Кі­еў — Санкт-Пе­цяр­бург» мыт­ні­кі знай­шлі жы­вых рэп­ты­лій.

6 тыг­ро­вых пі­то­наў даў­жы­нёй ка­ля 60-65 см ва ўзрос­це ад 3 да 6 ме­ся­цаў і 6 ма­лоч­ных змей ва ўзрос­це ка­ля 3 ме­ся­цаў бы­лі сха­ва­ны па­між стол­лю і да­хам у ку­пэ ад­ной з пра­вад­ніц. Да гэ­та­га жан­чы­на ад­мо­ві­ла­ся ад пра­па­но­вы за­дэк­ла­ра­ваць маг­чы­мы та­вар. У прэс-гру­пе Го­мель­скай мыт­ні рас­ка­за­лі, што гра­ма­дзян­ка сха­ва­ла рэп­ты­лій ад мыт­на­га кант­ро­лю, каб пе­ра­даць іх не­зна­ё­мым ёй лю­дзям у Го­ме­лі, Ма­гі­лё­ве і Санкт-Пе­цяр­бургу. Між ін­шым, пры­клад­ны кошт кан­фіс­ка­ва­ных змей — ка­ля Br73 млн. Жы­вы та­вар ад­пра­ві­лі для за­хоў­ван­ня ў ад­ну з заа­ла­гіч­ных крам Го­ме­ля.

Іры­на АСТАШ­КЕ­ВІЧ.

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

У чым пайсці на выпускны баль?

У чым пайсці на выпускны баль?

 Паглядзім, што раяць стылісты і што рэальна набыць у нашых шыротах, пажадана не ўганяючы бацькоў у даўгі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Цяльцоў гэты тыдзень будзе напоўнены справамі і клопатамі, звязанымі са сваякамі ці дзецьмі. 

Спорт

Які наш спорт сёння?

Які наш спорт сёння?

«З кожным днём сітуацыя ў свеце мяняецца так, што ў вялікай ступені гэта закранае і спорт».