Вы тут

«Ліпавая» вага


У да­чы­нен­ні да бы­ло­га стар­шы­ні СВК «Са­ўбел», што ў Смаргонскім раёне, за­вя­лі кры­мі­наль­ную спра­ву.

Зло­ўжы­ва­ючы служ­бо­вы­мі паў­на­моц­тва­мі, ён да­ваў ука­зан­ні пад­на­ча­ле­ным пры­піс­ваць у афі­цый­ных да­ку­мен­тах ва­гу жы­вё­лы. Тым са­мым сель­гас­прад­пры­ем­ства па­нес­ла стра­ты на су­му 73,6 міль­ё­на руб­лёў у вы­гля­дзе не­аб­грун­та­ва­на вы­пла­ча­най зар­пла­ты. Да кры­мі­наль­най спра­вы пры­вя­лі так­са­ма пры­піс­кі ва­гі сві­ней на фер­ме «Ту­ла­ва» СВК «Між­эры­чы» Зэ­ль-вен­ска­га ра­ё­на. У пра­ку­ра­ту­ры Гро­дзен­скай воб­лас­ці ад­зна­чы­лі, што гэ­тыя па­ру­шэн­ні вы­яві­лі, дзя­ку­ю­чы ўза­е­ма­дзе­ян­ню з абл­вы­кан­ка­мам. Ме­на­ві­та ад­туль па­сту­пі­ла прось­ба пра­ве­рыць вы­шэй­зга­да­ныя сель­гас­прад­пры­ем­ствы.

Ба­рыс ПРА­КОП­ЧЫК

Выбар рэдакцыі

Грамадства

У чым пайсці на выпускны баль?

У чым пайсці на выпускны баль?

 Паглядзім, што раяць стылісты і што рэальна набыць у нашых шыротах, пажадана не ўганяючы бацькоў у даўгі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Цяльцоў гэты тыдзень будзе напоўнены справамі і клопатамі, звязанымі са сваякамі ці дзецьмі. 

Спорт

Які наш спорт сёння?

Які наш спорт сёння?

«З кожным днём сітуацыя ў свеце мяняецца так, што ў вялікай ступені гэта закранае і спорт».