Вы тут

Цёплае прывітанне з халоднай Сібіры


1 лю­та­га, у дзень на­ро­дзі­наў афі­цый­най ста­рон­кі га­зе­ты «Звяз­да» ў сет­цы Facebook, рэ­дак­цыя атры­ма­ла шмат він­ша­ван­няў і цёп­лых слоў ад сва­іх пад­піс­чы­каў. Так, мы да­ве­да­лі­ся, што геа­гра­фія на­шых чы­та­чоў вель­мі шы­ро­кая і нас чы­та­юць на­ват у да­лё­кай Сі­бі­ры. «Він­шу­ем з юбі­ле­ем, жа­да­ем шмат чы­та­чоў, та­кіх як бе­ла­ру­сы Сі­бі­ры», — пі­ша на ста­рон­цы «Звяз­ды» ў Facebook
Аляк­сандр Ла­гу­цен­ка.

[caption id="attachment_70105" align="alignnone" width="600"]Бе­ла­ру­сы Сі­бі­ры пра­вод­зяць дзень род­най мо­вы  і чы­та­юць па-бе­ла­рус­ку на­ват кі­тай­скім сту­дэн­там. Бе­ла­ру­сы Сі­бі­ры пра­вод­зяць дзень род­най мо­вы
і чы­та­юць па-бе­ла­рус­ку на­ват кі­тай­скім сту­дэн­там.[/caption]

Жа­да­ем усім доб­рых на­він і на­строю, будзь­це апе­ра­тыў­на ў кур­се ўсіх важ­ных па­дзей на на­шай ста­рон­цы ў Facebook па спа­сыл­цы facebook.com/ZvіazdA.bypress.

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

У чым пайсці на выпускны баль?

У чым пайсці на выпускны баль?

 Паглядзім, што раяць стылісты і што рэальна набыць у нашых шыротах, пажадана не ўганяючы бацькоў у даўгі.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Для Цяльцоў гэты тыдзень будзе напоўнены справамі і клопатамі, звязанымі са сваякамі ці дзецьмі. 

Спорт

Які наш спорт сёння?

Які наш спорт сёння?

«З кожным днём сітуацыя ў свеце мяняецца так, што ў вялікай ступені гэта закранае і спорт».