Вы тут

Паехалі!


Сён­ня рас­па­чы­на­юц­ца спа­бор­ніц­твы стра­ля­ю­чых лыж­ні­каў на чэм­пі­я­на­це све­ту па бія­тло­не ся­род юна­коў і юні­ё­раў у Раў­бі­чах. Учо­ра пе­рад ура­чыс­тай цы­ры­мо­ні­яй ад­крыц­ця, якая ад­бы­ла­ся поз­на ўве­ча­ры, бе­ла­рус­кія і за­меж­ныя спарт­сме­ны пра­вя­лі ад­кры­тую трэ­ні­роў­ку не­па­срэд­на на раў­біц­кіх тра­сах.

18-44

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Як змагацца з шумнымі суседзямі?

Перш чым ісці вайной на суседзяў, варта вывучыць «Правілы карыстання жылымі памяшканнямі».

Эканоміка

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

Чым здзівіць «БЕЛАГРА-2024»?

У рамках дзелавой праграмы выставы пройдзе каля 20 тэматычных семінараў і канферэнцый.