Вы тут

Зямля кліча


[caption id="attachment_74917" align="alignnone" width="600"]Сё­лет­ні са­ка­вік над­звы­чай цёп­лы на­ват для са­май паўд­нё­вай у кра­і­не Го­мель­шчы­ны. Але з гэт­кай пры­род­най не­спа­дзя­ван­кі ся­ля­нам дзі­віц­ца ня­ма ка­лі — зям­ля ча­каць не бу­дзе. Пад­рых­та­ваць гле­бу, унес­ці ўгна­ен­ні, а там, гля­дзіш, і се­яць час. Ме­ха­ні­за­та­ры аг­ра­кам­бі­на­та «Хол­меч» Рэ­чыц­ка­га ра­ё­на Сяр­гей Яку­то­віч, Ва­сіль Му­ра­шэ­віч і Якаў Сві­ры­дзен­ка ўжо рас­па­ча­лі вес­на­выя па­ля­выя ра­бо­ты. Сё­лет­ні са­ка­вік над­звы­чай цёп­лы на­ват для са­май паўд­нё­вай у кра­і­не Го­мель­шчы­ны. Але з гэт­кай пры­род­най не­спа­дзя­ван­кі ся­ля­нам дзі­віц­ца ня­ма ка­лі — зям­ля ча­каць не бу­дзе. Пад­рых­та­ваць гле­бу, унес­ці ўгна­ен­ні, а там, гля­дзіш, і се­яць час. Ме­ха­ні­за­та­ры аг­ра­кам­бі­на­та «Хол­меч» Рэ­чыц­ка­га ра­ё­на Сяр­гей Яку­то­віч, Ва­сіль Му­ра­шэ­віч і Якаў Сві­ры­дзен­ка ўжо рас­па­ча­лі вес­на­выя па­ля­выя ра­бо­ты.[/caption]

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Захаваць. Нельга знесці

Захаваць. Нельга знесці

Знакі прыпынку нарэшце расстаўлены.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Стральцам на гэтым тыдні не трэба пераацэньваць сваіх магчымасцяў.