Вы тут

«Трайное» шчасце


У Гро­дзен­скім аб­лас­ным пе­ры­на­таль­ным цэнт­ры што­год з'яў­ля­ю­ца на свет ад­на-дзве трай­ні. Не па­ру­ша­на тра­ды­цыя і сё­ле­та.

Баць­ка­мі пер­шай у гэ­тым го­дзе гро­дзен­скай трай­ні ста­лі Але­на Лу­куць (да­рэ­чы, урач-пе­ды­ятр) і яе муж Па­вел (бу­даў­нік). Спа­чат­ку на­ра­дзі­ла­ся дзяў­чын­ка ва­гой 1470 гра­маў, за ёй — хлоп­чык
(1780 г) і яшчэ ад­на дзяў­чын­ка (1760 г). Апе­ра­цыя ке­са­ра­ва ся­чэн­ня прай­шла па­спя­хо­ва. Дзе­так пе­рад­алі ў ад­дзя­лен­не ін­тэн­сіў­най тэ­ра­піі і рэ­ані­ма­цыі но­ва­на­ро­джа­ных. З да­па­мо­гай кю­ве­заў ма­лыя на­бя­руць ап­ты­маль­ную ва­гу.

Ба­рыс ПРА­КОП­ЧЫК.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Больш за 100 прадпрыемстваў прапанавалі вакансіі ў сталіцы

Больш за 100 прадпрыемстваў прапанавалі вакансіі ў сталіцы

А разам з імі навучанне, сацпакет і нават жыллё.

Эканоміка

Торф, сапрапель і мінеральная вада: якія перспектывы выкарыстання прыродных багаццяў нашай краіны?

Торф, сапрапель і мінеральная вада: якія перспектывы выкарыстання прыродных багаццяў нашай краіны?

Беларусь — адзін з сусветных лідараў у галіне здабычы і глыбокай перапрацоўкі торфу.

Грамадства

Адкрылася турыстычная выстава-кірмаш «Адпачынак-2024»

Адкрылася турыстычная выстава-кірмаш «Адпачынак-2024»

«Мы зацікаўлены, каб да нас прыязджалі».