Вы тут

Граната на балконе


У Мас­коў­скае РУ­УС ста­лі­цы па­сту­пі­ла ін­фар­ма­цыя пра тое, што ў ад­ной з ква­тэр до­ма па ву­лі­цы Р. Люк­сем­бург зной­дзе­ны не­вя­лі­кі ар­се­нал.

След­ча-апе­ра­тыў­ная гру­па вы­свет­лі­ла на мес­цы, што ра­ней у гэ­тым жыл­лі пра­жы­ваў гас­па­дар 1928 го­да на­ра­джэн­ня. Пас­ля яго смер­ці ў ква­тэ­ру ўе­ха­лі но­выя ўла­даль­ні­кі, якія на бал­ко­не і знай­шлі гра­на­ту без уз­ры­валь­ні­ка, ды­ма­вую шаш­ку і па­тро­ны — усё ча­соў Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА

Выбар рэдакцыі

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Казярогам важна на гэтым тыдні скончыць неадкладную справу, якая ўжо даўно не дае спакою.

Здароўе

Як вясной алергікам аблегчыць сваё жыццё?

Як вясной алергікам аблегчыць сваё жыццё?

Некалькі парад ад урача-інфекцыяніста.