Вы тут

Трай­ня­ты вый­шлі за­муж у адзін дзень


Ра­фа­э­ла, Ра­шэль і Та­гі­ян Бі­ні з бра­зіль­ска­га го­ра­да Па­су-Фун­ду вый­шлі за­муж у адзін дзень, пра­вёў­шы су­мес­ную вя­сель­ную цы­ры­мо­нію.

Безимени-3

29-га­до­выя ня­вес­ты бы­лі апра­ну­ты ў ад­ноль­ка­выя вя­сель­ныя су­кен­кі і ад­да­лі пе­ра­ва­гу ад­ноль­ка­вым пры­чос­кам і ма­кі­я­жу. А іх жа­ні­хі так­са­ма апра­ну­лі ад­ноль­ка­выя кас­цю­мы і зра­бі­лі па­доб­ныя пры­чос­кі. Па­вод­ле слоў бу­ду­чых му­жоў трай­нят, яны ба­я­лі­ся пе­ра­блы­таць сва­іх бу­ду­чых жо­нак ля ал­та­ра, ад­нак у вы­ні­ку атры­ма­ла­ся гэ­та­га па­збег­нуць. «Я ад­ра­зу зра­зу­меў, увай­шоў­шы ў царк­ву, якая з сяс­цёр — мая ня­вес­та, та­му што яна бы­ла са­мая пры­го­жая з трох», — па­ве­да­міў адзін з ма­ла­дых. Ма­ла­дыя лю­дзі так­са­ма па­скар­дзі­лі­ся, што да вя­сел­ля трай­ня­ты час­та іх ра­зы­гры­ва­лі, пры­кід­ва­ю­чы­ся ад­на ін­шай.

Выбар рэдакцыі

Моладзь

Вераніка Цубікава: Натхняюся жаданнем дзяліцца

Вераніка Цубікава: Натхняюся жаданнем дзяліцца

Яе песні займаюць першыя радкі ў музычных чартах краіны, пастаянна гучаць на радыё і тэлебачанні. 

Грамадства

Народнае прадстаўніцтва

Народнае прадстаўніцтва

Вясна гэтага года праходзіць у Беларусі пад знакам Усебеларускага народнага сходу ў яго новым статусе і якасці. 

Грамадства

Хаменка выбраны намеснікам старшыні Савета Рэспублікі восьмага склікання

Хаменка выбраны намеснікам старшыні Савета Рэспублікі восьмага склікання

Ён выбраны таемным галасаваннем з выкарыстаннем бюлетэняў.