Вы тут

Калі справа не ў аб'ёме


Калі справа не ў аб'ёме

 - Гэта мы ўжо праходзілі, - хмыкнуў Стас і пераключыўся на запаўненне дзённіка.

Фокус з пасудзінай, якую запаўняюць рознымі субстанцыямі, ён бачыў не раз. Хвілін дзесяць вольнага часу яму забяспечана! Найшчодры падарунак з яго цэйтнотам.

 - Хоць з дзённікам праблем не будзе, - мармытаў ён, краем вуха улоўліваючы рыпучы галасок настаўніцы і нясмелыя рэплікі рабят, якія спрабуюць бліснуць навізной думак.

Думкі самога Стаса луналі ў зусім іншых абшарах.

 - Вы лічыце судзіну поўнай? - Людміла Фёдараўна абвяла клас хітрым позіркам.

 - Яшчэ каменьчык дакладзяце, каб дакладна! - пажартаваў нехта з аднакласнікаў.

 - А зараз?

 - Поўны аб'ём!

 З пераможным выглядам настаўніца выцягнула з шуфляды пакет з пяском і пачала ссыпаць у шклянку.

 - Ух ты! - здзівіўся адзін з неазнаёмленых. - Амаль столькі ж ўвайшло!

 - Затое зараз поўным-поўна!

Стас зноў хмыкнуў. У ход пайшла бутэлька з вадой.

Па класе пранёсся ўздых захаплення.

 - Што дзеці малыя, - прамармытаў Стас, міжволі прыслухоўваючыся да высноў рабят, якіх Людміла Фёдараўна падводзіла да новай тэмы. - Плавалі мы, ведаем: шчыльнасць, аб'ём, сувязь і гэтак далей...

Нешта ў тлумачэнні настаўніцы здалося яму важным. Напэўна, інфармацыя пра суаднясенне аб'ёму і шчыльнасці. Відавочна, у яго выпадку гэтыя катэгорыі далі збой.

Усё пайшло не так у пачатку дзявятага класа. Раней ён быў зоркай на вусных прадметах за кошт фенаменальнай памяці. Ды і ў пісьмовых дысцыплінах памяць забяспечвала добрыя вынікі. Настаўнікі захапляліся юным геніем, падтрымліваючы і падштурхоўваючы да новых поспехаў. І ён ляцеў ад зоркі да зоркі на аўтапілоце. Не думаючы пра падрабязнасці і ацэнкі. Навошта напружвацца?

А ў дзявятым не заладзілася на самым старце. Аднекуль узяліся пытанні, адказы на якія ў падручніках і дадатковай літаратуры знаходзіцца не хацелі. Памяць не падводзіла, паслужліва прапаноўваючы варыянт за варыянтам. А педагогі варыянт за варыянтам адпрэчвалі. Патрабавалі незразумела чаго. Злаваліся. Разводзілі рукамі. Прапаноўвалі запісацца на факультатывы і стымулюючыя. Вадзілі да псіхолага. Падсоўвалі тэсты. Казалі пра несфармаваныя кампетэнцыі, пра несупадзенне аб'ёмаў ведаў і практычных навыкаў.

 - І даўся ім гэты аб'ём! У другіх і дзясятай часткі не назіраецца. І нічога, жывуць. А тут ... па фізіцы шасцёрка за лабараторную, па гісторыі ў журнале суцэльныя «банцікі». Другую чвэрць хаджу ў харашыстах. А ў ліцэй паступаць збіраўся. Цяпер не да ліцэя. Добра, як-небудзь у роднай школцы атэстат выседжу. Але ніякіх тэстаў праходзіць не буду і запрашэнне псіхолага праігнарую. Вось поднапружуся трошкі, вывучу па тры параграфы наперад. Метад не раз правераны. А там паглядзім.

Першакласнік з яблыкам:

Па тры параграфы наперад? Хіба так можна? Гэта ж суткі напралёт сядзець! А як жа асабістае жыццё? Няма! Я так не згодны! Буду назад у дзіцячы сад прасіцца!

Прыгажуня:

А ён мае рацыю! Так нельга! Павіннен заставацца час на асабістае жыццё. Ты ж не маленькі ўжо, яблыкам гора не заясі. І ў кіно схадзіць хочацца, і на дыскатэку. І з дзяўчынай пагуляць.

Слухай, а можа, не ў памяці справа?

Прасунуты старшакласнік:

З памяццю ў Стаса усё добра. Толькі поспех зусім не ад аб'ёму ведаў залежыць.

Наўрад ці працу прафесіянала ацэньваюць толькі па ведах. Часцей за ўсё акцэнт робіцца на яго здольнасць вырашаць складаныя задачы. А з чаго складаецца задача? Безумоўна, з дадзеных, якія варта прааналізаваць, зыходзячы з наяўных ведаў і вопыту. А затым падлучыць навыкі і ўменні. Патрабуецца адсеяць лішняе, злучыць нязлучанае і скласці план дзеянняў.

Зараз веды, уменні і навыкі разумеюць шырэй і называюць кампетэнцыямі. Ты толькі паслухай, як гучаць кампетэнцыі дваццаць першага стагоддзя! Я проста зачытваюся: сістэмнае мысленне, міжгаліновыя камунікацыі, кіраванне праектамі і працэсамі, праца ў камандзе, кліентаарынтаванасць, праца ва ўмовах нявызначанасці, валоданне камп’ютарнымі тэхналогіямі, усвядомленасць, мультыкультурнасць і адкрытасць ... Песня!

Заўваж, ні слова пра асобныя навукі! Як і пра аб'ём ведаў. Глядзі на рэчы шырэй. І пераключайся на рашэнне праблемы з пункту гледжання ўніверсальных кампетэнцый. Пачні з сістэмнага мыслення, якое дапаможа вызначаць ўзаемасувязь рэсурсаў, умоў, працэсаў і вынікаў. На мой погляд, табе не хапае злучаных навыкаў.

На пачатковым этапе скарыстайся дапамогай спецыялістаў. Першыя  - дасведчаныя настаўнікі-прадметнікі. Людміла Фёдараўна? Магчыма і так!

Шкодная настаўніца:

Наш прасунуты зазірае ў светлую, але вельмі аддаленую будучыню. А я дазволю сабе вярнуць Стаса ў сучаснасць. Менавіта адсюль варта пачынаць.

Перш чым замахвацца на прафесійныя універсалы (існуе не адзін дзясятак падыходаў і градацый), варта азнаёміцца ​​з кампетэнцыямі, акрэсленымі для навучэнцаў. Іх таксама некалькі варыянтаў. Гаворка ідзе пра так званыя ключавыя кампетэнцыі, гэта значыць, уменні і навыкі, неабходныя ў любой вобласці.

Прывяду тыя, якія лічу найбольш актуальнымі. Гэта расійская сістэматызацыя, актуальная і для нашай адукацыйнай сітуацыі. Тут кампетэнцыі прапануецца падзяляць па сферах: самастойнай пазнавальнай дзейнасці, (у Стаса ўсё нядрэнна толькі датычна набыцця інфармацыі); грамадзянска-грамадскай, сацыяльна-працоўнай, культурна-дасугавай дзейнасці; бытавой сферы. Усё ў кампетэнцыі заснавана на дзейнасці - прымяненні атрыманых ведаў на практыцы.

Адсюль і ўзнікаюць канкрэтныя ключавыя кампетэнцыі вучня. У спосабе мыслення гэта: творчасць і інавацыі, крытычнае мысленне, рашэнне праблем і прыняцце рашэнняў, уменне вучыцца. У дзейнасці - зносіны і супрацоўніцтва. У інструментах дзейнасці - гнуткасць, інфармацыйная і ІКТ-дасведчанасць (не толькі праца з крыніцамі інфармацыі, але і валоданне даследчымі і аналітычнымі навыкамі). У сацыяльнай сферы - наяўнасць неабходных для жыцця (адносіны, здароўе, бяспека і інш.) І кар'еры навыкаў, сацыяльная і асабістая адказнасць, грамадзянскасць на мясцовым і глабальным узроўнях.

І гэта цалкам пераклікаецца з мэтамі адукацыі дваццаць першага стагоддзя, высунутымі Жакам Дэлорам, знакамітым еўрапейскім палітыкам, былым прэзідэнтам Міжнароднай камісіі ЮНЕСКА па праблемах адукацыі ў XXI стагоддзі: мы павінны навучыцца пазнаваць, рабіць, жыць разам. Мы павінны навучыцца жыць!

Школьны псіхолаг:

Шклянка Людмілы Фёдараўны універсальна дэманструе любыя жыццёвыя з'явы. Камяні могуць сімвалізаваць найбольш значныя жыццёвыя каштоўнасці - любоў, сям'ю, працу, здароўе, свет... Пясок ўвасабляе тыя дробязі, без якіх наша жыццё страціла б сваю яркасць і знешнюю прывабнасць: ўтульнасць, камфорт, ласункі, прыемнасці, захапленні ... Вада мае ролю злучальнай сілы, вектараў, якія злучаюць асобнае у цэлае, лагічных ланцужкоў, працэсаў, якія адбываюцца ў часе і прасторы.

Акрамя фактычнага матэрыялу, пазнанне ўключае ў сябе і іншыя кампаненты, у тым ліку: абагульненне ведаў, фарміраванне здагадак і гіпотэз, а на іх аснове - правілаў, законаў, агульнай карціны свету, далей - філасофскіх установак, сацыякультурных каштоўнасцяў і асноў светапогляду, затым новых метадаў пазнання і стылю мыслення. А затым - стылю дзейнасці, паводзін, жыццёвай стратэгіі.

Стас затрымаўся на этапе пачуццёвага пазнання - адчуванні, успрыманні, уяўленні. Яму даўно пара перайсці на больш высокі ўзровень - узровень пазнання лагічнага (паняцці, меркаванні, высновы), які дазваляе разумець і выкарыстоўваць залежнасць, агульныя прынцыпы, ўласцівасці і сувязі, спасцігаць сутнасць і законы.

Кампетэнцыі ўяўляюць сабой сукупнасць пытанняў і з'яў, у якіх чалавек добра дасведчаны, арыентуецца, мае досвед і здольны ўдасканальвацца. Фармуюцца адукацыйныя кампетэнцыі не толькі з дапамогай зместу навучальных прадметаў, але і праз прадуктыўныя тэхналогіі, актыўнае узаемадзеянне паміж навучэнцамі і педагогамі, самім стылем жыцця ўстановы.

Акцэнт робіцца на фарміраванні ўменняў актуалізацыі, мэтавага адсеву ведаў, пераводу іх у вопыт, здольнасці выкарыстоўваць у канкрэтных выпадках, адэкватнай ацэнкі сябе, вынікаў сваёй дзейнасці. З кампетэнцый складваецца кампетэнтнасць - здольнасць дзейнічаць, галоўнае ў якой - мабільнасць ведаў, гнуткасць метадаў і крытычнасць мыслення. Ведаў тут мала. Да таго ж, зараз любую інфармацыю мы можам здабыць напрацягу некалькіх хвілін. Засталося здабыць інструменты пераўтварэння гэтай інфармацыі ў высокія практычныя вынікі. Толькі не варта адцягваць. Час - найвялікшая каштоўнасць нашага жыцця. Дарэчы, карысна азнаёміцца ​​і з асновамі тайм-менеждмента.

Бабуля з пруткамі:

Не ведаю, як наконт кампетэнцый дваццаць першага стагоддзя, а мяне яшчэ мая бабуля вучыла, што думаць трэба перш за ўсё сваёй галавой. І дзейнічаць таксама. Ды што там мая бабуля!

«Сем разоў адмерай - адзін адрэж» - народная мудрасць, якая пераходзіць са стагоддзя ў стагоддзе. А колькі такіх перлаў да нас кнігі данеслі! Падобна на тое, нашы продкі былі цалкам кампетэнтнымі ў свой час.

Ты, унучак, зазірні ў вольны час. Гарбаткі пап’ём, абмяркуем усё, што хвалюе. Знойдзем рашэнне. А як інакш? Вунь, у цябе дарадцаў колькі! Толькі і засталося, іх правільныя словы па палічках раскласці. І скарыстаць з розумам. Скарыстаеш - я цябе ведаю!

Ліна БАГДАНАВА

Выбар рэдакцыі

Грамадства

 Для чаго Аляксей Хомчык стаў урачом?

Для чаго Аляксей Хомчык стаў урачом?

«Дзядзька Васіль загінуў, ты павінен працягнуць яго справу. Ты добра вучышся, павінен стаць доктарам».

Грамадства

Буякі, суніцы і лісічкі — прыцэньваемся да падарункаў чэрвеня

Буякі, суніцы і лісічкі — прыцэньваемся да падарункаў чэрвеня

«Ёсць і імпартныя, іспанскія — яны па-ранейшаму ў раёне 70 рублёў за кіло, 30 рублёў — кантэйнер».

Экалогія

У Беларусі пабудуюць 30 рэгіянальных смеццеперапрацоўчых заводаў

У Беларусі пабудуюць 30 рэгіянальных смеццеперапрацоўчых заводаў

Агульная плошча звалак у Беларусі займае каля 4 тысяч гектараў.