Вы тут

Ян Баршчэўскі (? — 1851)


Ян Баршчэўскi пакiнуў пасля сябе багатую спадчыну, але ў лiтаратуру ён увайшоў перадусiм як аўтар захапляльнай i мiстычнай аповесцi «Шляхцiц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях». Безу-моўна, калi б Баршчэўскi напiсаў гэты твор па-беларуску, дык заслужыў бы славу вялiкага беларускага пiсьменнiка i мог бы па праве лiчыцца заснавальнiкам новай нашай лiтаратуры.


Своеасаблiвы мiстычны талент Яна Баршчэўскага выхоўваўся на народных паданнях i павер'ях, паўпаганскiх уяўленнях беларускiх сялян, у атачэннi якiх рос шляхецкi хлапчук у родавым засценку Мурагi на беразе маляўнiчага возера Нешчарда на Полаччыне. Фiласофiя «людскасцi», разумення дабра i зла стане эстэтыкай яго твораў, якую ён данёс да вярхоў грамадства.

Падчас вучобы ў Полацкiм езуiцкiм калегiуме Ян пачаў пiсаць вершы i атрымаў мянушку Вершапiсец. Вядомасцю карысталася яго паэма «Пояс Венеры», у якой малады паэт наракаў на адсутнасць любовi ў грамадстве — зразумелыя для такога ўзросту матывы. Некаторыя ягоныя вершы рабiлiся народнымi песнямi. Ды i сам Ян пiсаў у стылi гэтых песень. Iх спявалi, а вось iмя аўтара забывалася, а то i ўвогуле было невядомае. Гэтак здарылася з яго паэмай «Рабункi мужыкоў» (1812): яе лiчылi народнай, фалькларысты запiсалi твор яшчэ ў канцы ХIХ стагоддзя. Паэма падабалася народу сваёй антыпрыгоннiцкай накiраванасцю i сатырай на п'янства. Мясцовы люд любiў свайго паэта. Ян марыў пра вялiкi свет, дзе хацеў знайсцi сваю «фартуну», i яшчэ не ведаў, што не адшукае там шчасця, душэўнага суладдзя i крынiцы натхнення.

З 1817 года Ян Баршчэўскi жыў у Пецярбургу. Дзяржаўная служба ў марскiм ведамстве кармiла, але не давала свабоды, i Баршчэўскi пакiнуў яе, працаваў гувернёрам, адначасова выкладаў лацiнскую i старажытнагрэчаскую мовы ў вучэльнях. А летам Ян з кiем у руках пешшу iшоў на радзiму. Тут ён адпачываў душой i натхняўся.

На лiтаратурнай нiве Ян Баршчэўскi доўга не меў прызнання, хоць сам вялiкi Адам Мiцкевiч чытаў яго вершы i нават рэдагаваў iх. Яго дакаралi, што ён падпарадкоўваецца рыфме, якая вядзе яго за сабой. Ян аспрэчваў гэтае меркаванне. «Прырода не дала мне моцнага духу фiласофii, мае думкi нараджаюцца з пачуцця», — казаў ён. Зрэшты, паслухаўшы парады сяброў i крытыкаў, Ян звярнуўся да прозы, i думка яго паляцела на Беларусь з яе таямнiчымi паданнямi. «Я нарадзiўся там i вырас, iх скаргi i журботныя апавяданнi, як гоман дзiкiх лясоў, навявалi на мяне заўсёды змрочныя думкi i з дзяцiнства былi маёй адзiнай марай», — напiша ён. Паводле ўспамiнаў пра радзiму Ян Баршчэўскi напiсаў свой галоўны твор «Шляхцiц Завальня».

Аповесць складаецца з паданняў i гiсторый, якiя апавядаюць Завальнi яго госцi цi падарожнiкi. «Я люблю такiя апавяданнi. Шмат у гэтай народнай фантазыi Божае праўды», — вуснамi Завальнi кажа сам Ян Баршчэўскi. Перад чытачом паўстае маляўнiчая галерэя народных постацяў — простых, чуллiвых людзей. Iх жыццёвая фiласофiя простая i зразумелая: «Хто працуе i просiць Бога, той i сам жыве заможна, i людзям дапамагае». А вось героi iх гiсторый — хцiвыя людзi, якiя за багацце прадаюць сябе розным злым духам i пачварам i трацяць сваю чалавечую iснасць. Народная мараль (разуменне «людскасцi») асуджае iх.

Вартасць аповесцi Яна Баршчэўскага не толькi ў яе прытчавым характары, але i ў тым, што яна адкрыла шырокаму чытачу таямнiчы край — Беларусь, яе старадаўнюю культуру. «Тое, што пiша Баршчэўскi прозай, не датычыцца непасрэдна нi гiсторыi, нi лiтаратуры, нi мовы Беларусi, але важнейшай рэчы — духу i паэзii народа, адкуль выйшлi i гiсторыя, i лiтаратура, i мова. Ён ухапiў найжыццёвейшыя асновы i вырашыў выявiць у мастацтве вялiкi народны вобраз. Ён бачыць перад сабой народ, часта з усёй чароўнасцю паганскай фантазii, якую ён апраменьвае сваiм, так сказаць, беларускiм гафманiзмам», — вельмi трапна адзначыў характар аповесцi крытык Рамуальд Падбярэзскi.

У кнiзе выведзены i алегарычны вобраз Беларусi — гэта мiфiчная iстота Плачка. У аблiччы дзiвосна прыгожай жанчыны яна аплаквае лёс роднага краю, яго слаўнае мiнулае i забытыя святынi. Там, дзе забываюцца на мiнулае, няма i будучынi. Вуснамi свайго героя Ян Баршчэўскi кажа пра прычыну заняпаду роднага краю: «Мы самi вiнаваты, што д'яблы размножылiся ў нашым краi, прычына ўсяму — глупства шляхты, хцiвасць i нязгода паноў».

Аповесць выйшла ў 1844—1846 гадах у Пецярбургу ў чатырох томiках. Польскаму чытачу яна была «чужая» праз яе вiдавочна беларускi характар, таму Ян Баршчэўскi «выпаў» з кантэксту польскай лiтаратуры. Да беларускага ж чытача «Шляхцiц Завальня» прыйшоў даволi позна, таму складана ўсвядомiць яго значэнне для нашай культуры. Ян Баршчэўскi стаў закладнiкам той культурнай сiтуацыi, што склалася на землях былога Вялiкага Княства Лiтоўскага: выкарыстанне польскай мовы як лiтаратурнай i ўсведамленне свайго адрознення ад карэннай польскасцi, пошукi шляхоў вяртання да свайго, роднага, адвечнага. Вось Баршчэўскi i шукаў гэтыя шляхi, нават у назве аповесцi пазначыў арыенцiр — Беларусь.

Апошнiя гады жыцця, з 1846 па 1851-ы, Ян Баршчэўскi жыве па запрашэннi графiнi Юлii Ржавускай у яе маёнтку Чуднава на Валынi. Тут ён напiсаў аповесць «Душа не ў сваiм целе» i паэму «Жыццё сiраты». Мiстычныя матывы барацьбы зла i дабра, святла i цемры дапаўняюць роздум паэта пра жыццё народа, лёс чалавека i свой асабiсты лёс, у якiм ён знайшоў шчасце i спакой усё ж у творчасцi, а не ў цярпеннi «грозьбаў гэтага свету».

Вiтаўт ЧАРОПКА

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Бачаць вочы, што купляюць? Як спажыўцу абараніць свае правы, набываючы тавары на сайтах

Бачаць вочы, што купляюць? Як спажыўцу абараніць свае правы, набываючы тавары на сайтах

Продаж тавараў праз інтэрнэт у Беларусі актыўна развіваецца. 

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

АВЕН. На гэтым тыдні фартуна ўсміхаецца вам у многіх справах.