Вы тут

Вясёлыя гісторыі чытачоў


m.news.yandex.ru

...Што таксама сродак!

Так павялося, што ў прысутнасцi майго мужа нiхто не расказвае анекдотаў пра цешчу, а пры мне — пра свякроў. Тэма — пад забаронай, бо матулi ў нас проста залатыя былi: i з дзецьмi нам заўжды памагалi, i з грашыма... А таму, калi пастарэлi, ужо мы, усёй сям'ёй, часцяком праведвалi, клапацiлiся пра маю матулю (яна, дзякуй богу, блiзка жыла) i на зiму забiралi з хутара свякроў.

Помню, як перавезлi яе ўпершыню, як спачатку яна хадзiла тут з кута ў кут i не знаходзiла сабе нiякiх заняткаў, як да ўсяго прыглядалася. Я, напрыклад, iду на кухню есцi гатаваць, i яна за мной. Сядзе на табурэтку i глядзiць... Альбо нехта ў краму iдзе. I яна тады падхопiцца: «А ў якую? А што трэба купiць? А вазьмiце мяне...»

Я думала, што гэта проста так, з жаночай цiкавасцi, а яна неяк кажа: «Iдзi, адпачнi. Я ж таксама не зломак. Што я, вам блiноў не спяку?»

Вось так, паступова, яна стала браць на сябе частку хатняй работы: пакуль магла, любiла хадзiць у крамы i ездзiць на рынак (ёй гэта вельмi цiкава было, бо сама гадоў з дзесяцi працавала ў гандлi), нешта гатаваць, выпраўляць у школу дзяцей (сачыць, каб пад'елi, добра адзелiся, каб нiчога не забылi)...

I адзiнае, што ёй тады перашкаджала, — гэта галаўны боль: разбалiцца, бывае, галава, а з хворай...

У той дзень ёй на рынак трэба было. Дарога туды вядомая i пад настрой: альбо два прыпынкi пехатой, альбо на аўтобусе.

Бабуля (як потым расказвала) паехала. Спачатку пахадзiла там, паглядзела на цэны — разнервавалася. Галава яшчэ болей стала балець. Тады яна хуценька ўзяла самае неабходнае i падалася назад на прыпынак. На лаўку паставiла свае цяжкаватыя пакеты, кiнула вокам на тавары ў кiёску... Прачытала: «Сродак ад галаўнога болю». Здзiвiлася, што ў яго нiякай назвы няма. Але ж раптам добры? I чаргi нiякай. Дык чаму б не ўзяць?

— Прыгледзьце тут за маiмi клункамi, — папрасiла нейкага дзядка. — Я ад галавы той сродак вазьму.

— Сабе? — здзiвiўся чамусьцi мужчына.

— А каму ж? — кiнула ў адказ. — У маладых цяпер галовы не баляць.

Карацей, шчаслiвая была, што купiла: i ў аптэку iсцi не трэба было, i аўтобус якраз...

Яна хутка прыехала дамоў, распакавала сумкi, вырашыла крыху адпачыць. А перад тым — дастала той куплены сродак ад галаўнога болю, разгарнула яго i... села. Твар тут жа залiўся чырванню, успомнiўся здзiўлены позiрк дзядка... У абгортцы быў... прэзерватыў, што, вядома ж, сродак... I ад галаўнога болю таксама!

Бабуля (як потым прызналася) доўга смяялася сама, а вечарам ужо i са мной.

Што цiкава, галава ёй потым меней балела, бо калi пачынала, у памяцi адразу ўсплывала тая прыгода. А немцы ж, мусiць, недарэмна гавораць, што смех — гэта здароўе?

А. Мурашка, г. Мiнск


Круцi не круцi, а трэба ўмярцi...

Не мной заўважана, што апошнiм часам вельмi шмат хто любiць страшылкi — навiны аб розных
катастрофах, пажарах, землятрусах. I чым цяжэйшыя там наступствы, тым цiкавей, як быццам, тым болей пра iх размоў. Людзей нiбы нават «грэе», што гэта ж недзе там, што далёка, што нас не закране.

А тут раптам вiрус (i скуль ён толькi ўзяўся?), прычым не дзесьцi, а паўсюль i побач. Можа, у некага на руках, а чалавек глядзiць i нiчога не бачыць. Ён толькi слухае ды тое, што пачуў, далей перадае. Не без таго — крыху дадумаўшы, каб страшней атрымалася... Перафразуючы Ранеўскую, панiка — страшная сiла.

У нас вось адна бабулька захварэла. «Хуткая» да яе на выклiк прыехала — забрала ў бальнiчку. Вулiца ўсё гэта ўбачыла i хуценька свой прысуд: усё, маўляў, капец бабцы Мар'i — вiрус.

Над сям'ёй ды суседзямi («кантактамi ўсiх узроўняў») тут жа павiсла трывога. Людзi пазапiралiся ў хатах. I таму неяк не заўважылi, што тую бабцю абследавалi, нiчога такога не знайшлi i таму больш-менш здаровую прывезлi дамоў...

А не заўважылi — дык значыць i не сцiхлi: чуткi распаўзалiся далей i далей, i пакуль яны да ваколiц дайшлi, тая Мар'я з нейчай падачы ўжо i таго — памерла.

...Таварышку яе, бабку Ганну гэта вельмi засмуцiла — нават да слёз. Але ж плач, не плач — гору не паможаш. «З жывой, — падумала, — мы даўно не сядзелi, дык трэба хоць ля труны... Ну i адвiтацца, у апошнюю дарогу чалавека правесцi».

Карацей, сабралася яна, у хустачку загарнула дзясятку, каб Мар'iнай сям'i пакiнуць. Потым падумала i яшчэ адну дадала...

А ўрэшце захацела пазванiць у хату да нябожчыцы, спытаць, калi ж адпяванне.

Набрала нумар. Ёй хтосьцi адказаў... I нiбыта знаёмы?

— Хто гэта? — папыталася Ганна.

Голас той называе прозвiшча Мар'i...

— ?!

А следам — яе... iмя.

— Дык яна ж памерла?! — устрапянулася Ганна.

— Ага, памерла, — згаджаецца «нябожчыца», — i цяпер з тога свету з табой гаворыць... Кажы, што хацела?

— Дык да цябе на адпяванне прыйсцi... Ужо i сабралася...

Iншая жанчына тут бы ў крыўду, вiдаць, а Мар'я — не.

— Ну сабралася, — кажа, — дык прыходзь, пакуль саму не адпелi.

(Значыць, «камплiмент» за «камплiмент». Абмянялiся.)

Але ж з радасцi, што кабета жывая, баба Ганна падхапiла свайго «канька» (гэта значыць, кавеньку) i «праз магазiн» (трэба ж гасцiнцаў купiць — хоць на адну тую дзясятку) рушыла да таварышкi.

Яны добра пасядзелi тады. Час ад часу казалi адна адной: «Вып'ем, кумка, вып'ем тут, на тым свеце не дадуць...» i чокалiся (вядома ж, не карвалолчыкам). Пра многае пагаварылi. I пра вiрус — таксама, каб яму там пуста было!

А з iншага боку, каб не ён, дык, можа, i не сустрэлiся б?

С. Кузняцоў, Быхаўскi раён


Купанне «Самсунга»

...Гэтую сямейную пару, Алу i Канстанцiна, я ведаю даўно. Паважаныя людзi. Ён — былы мiлiцыянер — выйшаў на пенсiю i гадоў з дзесяць яшчэ працаваў у камунальнай гаспадарцы. Яна таксама адпачываць не спяшаецца, бо хоча i дзецям дапамагчы, i ўнукаў парадаваць, прычым не толькi нейкiмi падарункамi ды прысмакамi.

У горадзе, у кватэры Ала з Канстанцiнам толькi прапiсаны, а жывуць у асноўным на дачы. У iх там — сапраўдны райскi куток! Дай божа, колькi працы, душы i грошай укладзена! Затое цяпер такая прыгажосць, што вачэй не адвесцi. Дыхтоўны вясковы дом, безлiч яблынь i груш, ягадных кустоў, а ўжо на клумбах i градах — дык чаго толькi няма!..

Карацей, руплiвыя гаспадары i надзвычай гасцiнныя. З адкрытай душой прымаюць то родных, то сяброў, то проста знаёмых, i гасцям тады не да вiна з гарэлкай, — яны налюбавацца не могуць усiм, што бачаць, нацешыцца размовамi...

Праўда, у тую нядзелю гасцей чамусьцi не было, неадкладнай работы — як быццам таксама. Вось гаспадыня i захацела адпачыць: пайшла парыбачыць — з вудай пасядзець на блiзкiм возеры.

Праз нейкi час i гаспадар падцягнуўся — захацеў паглядзець, цi клюе...

А як толькi наблiзiўся, — зразумеў: нешта пайшло не так, бо сядзiць яго Ала на кладцы i што — плача?

— Ты чаго? Што зрабiлася? — спытаў у яе. — Нехта пазванiў? (Мабiльнiк Ала заўсёды насiла з сабой).

— Не, — усхлiпнула жонка, — нiхто... I ўжо не пазвонiць, бо ў мяне тэлефона няма... У возера звалiўся... Можа, нырнi, пашукай яго?..

«Ага, зараз — iголку ў стозе сена, — моўчкi выдыхнуў муж, бо возера ў iх сапраўды глыбокае. Ён аднойчы кувалду «ўтапiў», i тое не знайшоў! А тут — можна сказаць, цацка, маленькi тэлефон».

Але ж i праўда, ён грошай каштуе... I жонку шкада.

Давялося раздзецца да трусоў, нырнуць адзiн раз, потым — зноў i зноў.

«Купаўся», карацей, пакуль не ссiнеў ад холаду, пакуль не зазлаваў, не спытаў у жонкi:

— Табе што даражэй, я цi тэлефон? Можа, прасцей будзе новы купiць?

— Але ж там кантакты, — заныла Ала. — Як я iх аднаўлю?

I сапраўды — праблема!

Але ж тут Канстанцiн успомнiў, што ў аднаго суседа па дачы можна ласты ўзяць i маску для падводнага плавання...

У iх таксама «наплаваўся» — да знямогi, можна сказаць...

Не дапамагло.

— Давай я набяру Алiн нумар, — прапанаваў той сусед. — Мабiльнiк зазвонiць — можа, знойдзеш па гуку?

— А навошта? Яго ж пад вадою замкне i ўсё — кранты, — не згадзiўся з прапановай Косця. — Зараз нырну яшчэ раз, але апошнi.

...Не, цуды хай сабе i рэдка, але ўсё ж здараюцца! Варта было Косцю сiгануць у ваду, на самае дно, як там, у глеi i раптам засвяцiўся знаёмы экранчык! Плывец працягнуў руку, схапiў тэлефон i з радасцю паплыў на паверхню: «Ёсць!»

Потым убачылi, што якраз у тую хвiлiну, калi ён нырнуў, Але пазванiла дачка (гуку не было, але ж экран засвяцiўся!). I тым самым дапамагла бацькам у iх нялёгкiм пошуку.

...Аднак самае дзiўнае нават не гэта, а тое, што пасля прасушкi на сонцы тэлефон стаў працаваць як нiчога нiякага, а калi дакладней — дык гэтаксама, як працаваў да свайго «купання» ў возеры, якое доўжылася з добрую гадзiну.

— Вось гэта якасць! — прызнаў тады Канстанцiн. — Трэба вытворцам напiсаць — падзякаваць.

Намеры такiя ў сям'i былi, ды... Не на паперы, як той казаў.

Хiба што зараз: «Дзякуй, «Самсунг»!»

Фаiна Касаткiна, г. Паставы

Рубрыку вядзе Валянцiна ДОЎНАР

Выбар рэдакцыі

Палітыка

Сяргей Лебедзеў: Дзяржавы СНД выступаюць за зацвярджэнне справядлівага шматпалярнага светаўладкавання

Сяргей Лебедзеў: Дзяржавы СНД выступаюць за зацвярджэнне справядлівага шматпалярнага светаўладкавання

8 снежня споўнілася 32 гады з дня ўтварэння Садружнасці Незалежных Дзяржаў.

Спорт

Галоўны дырэктар Дырэкцыі тэлеканала «Беларусь 5» распавёў «Звяздзе», чым жыве «спартыўны холдынг»

Галоўны дырэктар Дырэкцыі тэлеканала «Беларусь 5» распавёў «Звяздзе», чым жыве «спартыўны холдынг»

«Галоўная задача „Беларусь 5“ — паказваць беларускаму гледачу беларускі спорт».