Вы тут

Цуда-ягада — кавун


На па­лях ААТ «Сві­тан­не імя К. П. Ар­лоў­ска­га» Кі­раў­ска­га ра­ё­на пры­сту­пі­лі да вы­са­джван­ня ка­ву­ноў у ад­кры­ты грунт. У гас­па­дар­цы гэ­тую куль­ту­ру вы­рошч­ва­юць ужо дру­гі год. Пла­ну­ец­ца вы­са­дзіць ка­ля 30 ты­сяч штук ра­са­ды на пяці гектарах. Ка­ву­ны ў пра­мыс­ло­вых маш­та­бах на тэ­ры­то­рыі Ма­гі­лёў­скай воб­лас­ці вы­рошч­ва­юць толь­кі ў гэ­тай гас­па­дар­цы.


З ра­са­дай аг­ра­ном Іван Фя­до­таў. Фота: БелТА

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Жыццё Юліі Пярцовай: Шчыры аповед пра сям’ю, работу і пераадоленні нягод

Жыццё Юліі Пярцовай: Шчыры аповед пра сям’ю, работу і пераадоленні нягод

У прамым эфіры тэлеканала «Беларусь-1» Юлія расказвае аб падзеях у Беларусі.

Калейдаскоп

Як добра вы памятаеце ўсе Канстытуцыі Беларусі? Тэст

Як добра вы памятаеце ўсе Канстытуцыі Беларусі? Тэст

За адно стагоддзе Беларусь жыла па пяці розных Асноўных Законах.