Вы тут

Кірмашовы настрой


Ка­ля 280 ра­мес­ні­каў з Бе­ла­ру­сі, Ра­сіі і Укра­і­ны прад­ста­ві­лі свае вы­ра­бы на За­дзвін­скім кір­ма­шы, які па­чаў пра­ца­ваць 14 лі­пе­ня на тэ­ры­то­рыі куль­тур­на-гіс­та­рыч­на­га комп­лек­су «За­ла­тое каль­цо го­ра­да Ві­цеб­ска «Дзві­на» ў рам­ках ХХХ Між­на­род­на­га фес­ты­ва­лю мас­тац­тваў «Сла­вян­скі ба­зар у Ві­цеб­ску».


Фота: БелТА

Выбар рэдакцыі

Грамадства

«Ніякія межы больш не падзеляць нашу родную зямельку — Беларусь»

«Ніякія межы больш не падзеляць нашу родную зямельку — Беларусь»

Менавіта гэтымі словамі нашы папярэднікі-«звяздоўцы» віталі 17 верасня 1939 года.

Грамадства

Мінск сустракае дзяцей з Данецкай вобласці

Мінск сустракае дзяцей з Данецкай вобласці

Дзеці з Данецкай вобласці прыехалі ў Беларусь на адпачынак і аздараўленне.

Грамадства

Аляксандр Корбут: Найбольш вядомыя заказнікі і нацыянальныя паркі адчуваюць павышаную нагрузку

Аляксандр Корбут: Найбольш вядомыя заказнікі і нацыянальныя паркі адчуваюць павышаную нагрузку

Наша краіна валодае надзвычай багатым прыродным патэнцыялам для развіцця экатурызму.