Вы тут

Хто каго? «Вася марыў жыць прыгожа: яхты, мора, падарожжы...»


Што было — было, Нікулін расказваў. Значыць, вечар на дварэ, цягнік, купэ — два спадарожнікі. «Каторая гадзіна?» — пытае малады чалавек у пажылога. Той, рабін, хіба цяжанька ўздыхае ды адварочваецца спінай — спіць як быццам.

Раніцай цягнік прыязджае ў Бабруйск, абодва пасажыры збіраюцца выходзіць. «Вы ў мяне пыталіся, каторая гадзіна? — успамінае раптам старэйшы. — Дык вось: зараз палова дзявятай». — «Але ж цяпер гэта мне без патрэбы, — кажа маладзён. — Чаму вы ўчора змаўчалі?» «О-о-о... Калі б я вам учора сказаў, каторая гадзіна, вы б у мяне спыталі, куды я еду. Я адказаў бы, што еду ў Бабруйск. Вы сказалі б, што таксама, а начаваць няма дзе... Я па дабраце душэўнай запрасіў бы вас да сябе дамоў, у мяне там — дарослая дачка. Вы адразу ж затлумілі б ёй галаву, яна б зацяжарала, і вам прыйшлося б жаніцца...» «Ну і што з таго?!» — не разумее малады чалавек. «Я гэтаксама ўчора падумаў, — уздыхнуў рабін. — На халеру мне зяць без гадзінніка?»


Згадзіцеся, у той дарослай дачкі бацька быў на дзіва абачлівы: у яго развагах столькі логікі...

У нашых чытачоў, трэба сказаць, не менш, прынамсі, многія з іх, уважліва паглядзеўшы на чарговы конкурсны здымак (уверсе), усміхнуліся, падумалі і...

«На гэты раз, каб скласці подпіс, — піша спадар Мікалай Старых з Гомеля, — я скарыстаўся метадам акынаў, іншымі словамі, што бачыў, тое рыфмаваў. Ну сапраўды: адзін мужчына ў лодцы, двое — да бабкі не хадзі — у клопаце. Адкуль...

Можа, нецвярозым

дзядзька сёння быў?

На лясную сцежку

ранічкай «прыплыў»...

Хіба ж выпадае

тут яго кідаць?

Трэба разам з лодкай

на буксір узяць.

Справа гэта, відавочна, не з простых: тут бы параіцца з некім — разумнейшым, старэйшым, але ж...

Няма з кім, як лічыць спадарыня Соф'я Кусянкова з Рагачоўшчыны. Ад яе — маналог маладых:

— Ну чаму з табою, дзед,

Нам заўсёды столькі бед?!

Як цябе ў тваёй байдарцы

Перавезці ў іншамарцы?

...Дзед, каб мог,

дык падказаў,

Але ж лыка не вязаў.

Чаму? Ды зноў відавочна: прынамсі, спадарыні Любові Чыгрынавай з Мінска:

Не сусветныя рэкорды

Тройка мелася пабіць:

Планавала на прыродзе

Лодку добра замачыць...

(Будзем спадзявацца, без весляра, хоць аднаму з іх, помніцца, і абяцалі «Я убъю тебя лодочник»?)

Аднак там — была сцэна, песня... Тут — проза жыцця. І калі лодку (кажуць, што купляць яе трэба ў маладосці, пакуль дурны, а то потым усе грошы пойдуць на саджанцы) мужчыны такі замачылі, дык (паводле спадарыні Валянціны Гудачковай з Жыткавічаў) зусім не дзіва, што...

Часам нейчыя мужы

Бавяць час у гаражы.

Тут —

інакшая карціна:

Тут —

мужчыны, як мужчыны!

Утраіх прыдбалі лодку,

І грабуць сабе ў ахвотку.

Трэба разумець, па чарзе, уступаючы яе старэйшым, ці...

Здагадка ад спадара Аляксандра Матошкі з Расоншчыны:

Трое, едучы з бяседы,

Пасадзілі ў лодку дзеда:

— Вось ён,

твой азёрны край:

Хоць сядзі,

хоць адплывай!

...Мусіць дурнямі былі:

Хто ж вяслуе па зямлі?

Вось на гэты конт здагадак шмат. Чытайце (ад спадара Віктара Сабалеўскага з Узды):

Дзед

не рыбу вучыць плаваць.

Маладым бы расказаць,

Як трымаць сваю паставу,

Як вясло не заглыбляць...

Доўга б лекцыю чытаў,

Калі б хтосьці не спытаў:

Можа, разам паплылі б?..

Самі вы ў вадзе былі?

На гэтае пытанне, што называецца, няма адказу.

А вось меркаванні ёсць: у таго ж спадара Матошкі):

У Падазёркі

рана-рана

Газавалі апантана...

Але сплаваць не ўдалося:

Бо з сабой не ўзялі вёсел.

І што хочаш тут рабі:

Хоць ты кепкаю грабі!

(З дыялогаў: «Ты куды? На паляванне? У навальніцу?» — «Дык яна і ў суботу была... Дзед такога зайца прынёс!.. Маланкай забіла»).

Што ж — бываюць у жыцці і радасці, і засмучэнні. Апошнія — на думку спадара Валерыя Гаўрыша з Чавусаў — як правіла, за дурной галавой:

У суботку рыбакі,

Падрулілі да ракі.

Упохапкі збіраліся —

З матам разгружаліся:

— Блін —

няма чым веславаць!

— ...Рыбу з рэчкі

падымаць.

І заплечнік недзе дома...

— У ім — гарэлка і яда?!

Вось найгоршая жуда!

(Нішто не робіць вячэру такой смачнай, як адсутнасць абеду.)

Пра яе, жуду, прыкладна такую ж (калі іншых няма...), і радкі спадарыні Чыгрынавай:

Па дарозе да ракі

Дзед — вясёлы,

гаваркі —

Свайго ўнука

так хваліў,

Бо чакаў, каб той наліў...

Але ж выйшла,

неспадзеўкі (!),

Унук

забыўся ўзяць гарэлкі...

Памяняўся мігам дзед

Крые матам

на ўвесь свет!

(Запіс у школьным дзённіку: «Ваш сын адзіны, хто ў паход узяў спіртное. Дзякуй вам за сына!»)

З таго ж самага «канверта» (не блытаць з дзённікам) і пра тых самых мужчын (са здымка... Можна яшчэ раз глянуць на верхні)
і дарэчнае:

Пагублялі снасці —

Закіпелі страсці...

Стаў чыхвосціць

дзед унука:

«А бязглузды! А бязрукі!..»

Ты спыніўся б

у кляцьбе!

Хлопец — копія цябе:

Усе крошачкі пабраў —

Яблык побачкі ўпаў!

Спадарыня Любоў Чыгрынава ў гэтым не сумняваецца, спадар Аляксандр Матошка — таксама:

Выбачаецца Янук —

Міхася старога ўнук:

— Ну, забыўся вёслы

недзе...

На «рэно» дамоў

паедзем —

Так хутчэй...

Ды дзедка —

дзе там

Ён у гонары задзеты:

— Не дуры мне галаву

Я байдаркай паплыву!

Дзед, трэба разумець, — чалавек адважны. Унук, на думку спадара Сабалеўскага, не такі (фемінізм — да першага мужчыны, камунізм — да першага капіталу, атэізм — да першай гайданкі ў самалёце), бо:

Рассякала воды шпарка

Легкакрылая байдарка!

Але ж ганьбу даў ёй Коля:

— Я туды не сяду болей,

Вельмі вузкая...

баюся,

Раптам недзе навярнуся.

А дзед тым часам «плыве», прычым, на думку аршанца Мікалая Камароўскага, яшчэ і як:

Была нялёгкаю дарога,

Каб парыбачыць,

«дзе — нікога»:

Імчаліся на «масквічы»...

Прыехалі...

Тут памаўчым

І нават пашкадуем

хлопцаў:

Іх апярэдзілі на... лодцы.

Што, дарэчы, зусім не дзіўна, бо, як нагадвае спадарыня Соф'я Кусянкова,

Як ты лодку назавеш,

Так у ёй і паплывеш.

Дзед імя даў — БМВ,

Па зямлі ў ёй «плыве»:

Без патрэбы веславаць,

Але і ногі не трапаць.

Што сапраўды, калі ёсць кірунак. Дыялог маладзейшых (паводле спадарыні Гудачковай), калі няма:

— Ні знаку

сцежкі ў траве!

Хоць да вады

была ж дарога!..

— Хай дзед на лодцы

«праплыве»,

З п'яным

не здарыцца нічога.

Іх, кажуць, і сапраўды бог любіць, толькі долі не дае.

А калі наогул, то кампанія на здымку, вядома ж, цікавая. Ну вось уявіце (прапанова з таго ж канверта):

Трое...

Укуляцца ў байдарку...

Там, за дрэвамі,

канал...

Каб да іх яшчэ аўчарку,

Быў бы новы серыял.

І там, ну вядома ж, — галоўны герой. Хто? Ды гэта, паводле спадара Матошкі, відавочна:

У дзеда — скварка!

У дзеда — чарка!

У дзеда —

новая байдарка!

Не паплыць,

дык пасядзець...

Прыязджайце паглядзець!

Прычым — без адкладу на вясну ці лета, прыязджайце, зараз і пакуль не позна, бо, як мяркуе спадар Віктар Сабалеўскі):

Хто ж не марыў

жыць прыгожа:

Яхты, мора, падарожжы

(Ды яшчэ зімой —

у лета),

Пляж, «музон»,

віно, кабеты...

Ёсць!

Рамантык той у лодцы!

Да вады прывезлі хлопцы:

Патрымаў вясло ў руках...

І адчуў, што справы швах.

З гадамі, як той казаў, усё больш расчароўваюць цэны, люстэрка і аналізы. А «дэпрэсняк» — гэта калі паветраны замак разбурыўся і прыдушыў будаўніка. (Анекдот: два браткі прыходзяць на свежую магілу трэцяга. «А што тут трэба сказаць?» — пытае адзін другога. «Ды як быццам штосьці пра пух». «Ну тады, Віцёк, ні пуху табе, ні пяра!»...

Гэта — услед, потым — надпіс на помніку: «Пры жыцці мне бывала добра, але каб так, — ніколі!).

Зрэшты, не будзем аб сумным, будзем аб вясёлым (з «падачы» сужэнцаў Астроўскіх з Мінска):

Гарадскіх людзей заўсёды

Вабіць да сябе прырода:

Выязджаюць —

і з ахвотай —

У лясы ды на балоты...

А ў нас свае задачы —

Нешта вырасціць на дачы!

Пахвальнае жаданне! Дай бог сіл і поспеху! А вось знаёмцам спадара Мікалая Касмачэўскага з Наваполацка, у якіх, падобна, ні сораму, ні сумлення — нічога лішняга, мы таго ж пажадаць не можам, бо

Ходзяць чуткі-пагалоскі,

Што Нічыпар,

дзядзька з вёскі,

З зяцем і сваім унукам

Сеткі зноў бяруць у рукі

І ў час нерасту рыбачаць,

Дзе нагляд іх

не ўбачыць...

Ад звяздоўца Клешчука

Не схавацца рыбакам.

Вось гэтым кампліментам на адрас нашага і сапраўды ўсюдыіснага фотакарэспандэнта і можна было б завяршыць чарговы конкурсны агляд, калі б не два кароткія, але ж дарэчныя — да здымка — радкі мінчаніна Эльяша Банеля:

Колам стала іншамарка?

Можа выручыць байдарка!

Дай бог, каб у тых, хто за рулём, заўсёды былі запасныя варыянты, а ў нас, звяздоўцаў, яшчэ і варыянты подпісаў да конкурсных здымкаў.

...На мінулым (гл. нумар «Звязды» за 9.11. 2022 г.), нагадаем, быў мужчына, які не тое прыбіваў, не тое здымаў дарожны паказальнік каля вёскі з прыгожай назваю Рай. Дык вось найлепшыя радкі пра яго (паводле вялікага чытацкага журы) атрымаліся ў спадароў Віктара Сабалеўскага з Узды, Эльяша Банеля з Мінска, Валерыя Гаўрыша з Чавусаў, у спадарынь Валянціны Гудачковай з Жыткавічаў, Любові Чыгрынавай з Мінска і Соф'і Кусянковай з Рагачоўшчыны. Яе радкі «Абяцаў Іванка Раі: Будзеш жыць са мной у раі!.. Што для гэтага зрабіў? Шыльду ля двара прыбіў» маленькае рэдакцыйнае журы палічыла вартым перамогі і прыза ў выглядзе квартальнай падпіскі на дарагую сэрцам «Звязду».

Хочаце, каб яна, «родная на роднай мове, пяць разоў на тыдзень прыходзіла да вас, тады варыянтаў два: альбо афармляць падпіску, альбо ўважліва паглядзець на чарговы конкурсны здымак, прыдумаць дасціпны подпіс (можна некалькі, але не больш за восем радкоў) і даслаць у рэдакцыю. Шанц на перамогу мае кожны. Поспехаў!

Валянціна ДОЎНАР

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА

Выбар рэдакцыі

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

АВЕН. На гэтым тыдні магчымыя даволі няпростыя сітуацыі.

Здароўе

Што такое цыркадныя рытмы чалавека і як яны на нас уплываюць?

Што такое цыркадныя рытмы чалавека і як яны на нас уплываюць?

Разбіраемся разам з урачом па медыцынскай прафілактыцы.