Вы тут

Вясёлыя гісторыі чытачоў. Людзей слухай, але ж і свой розум май…


Людзей слухай, але ж і свой розум май…

Гэты хлопчык змалку быў непаседлівы і цікаўны, а ўжо ж старанны!.. Усяму хацеў навучыцца! І тым самым старшыню калгаса ледзь да смерці раз не давёў. Едзе той на службовым «козліку» па прасёлку, а насустрач — трактар МТЗ-52, без кіроўцы...

Толькі зблізку ўбачыў Мішаву галаву — на ўзроўні руля... «Механізатару» гадоў восем тады было.

У дзесяць — пры маленькім росце — ён як след да педаляў яшчэ не даставаў, але ўжо віхурай насіўся на матацыкле, на так званым мінчыку! Тады ж на сваім падворку і амаль самастойна стаў паветку будаваць для дроў, куратнік і невялікі гаражык для свайго жалезнага каня.

Карацей, за што б ні браўся Міхась — усё гарэла ў яго ў руках!

Праўда, і сам ён быў чалавек гарачы, запальчывы, як людзі казалі, у гарачай вадзе купаны…

Невядома, па кім пайшоў, бо Мішаў бацечка быў якраз наадварот — чалавек вельмі спакойны, рахманы. Пастаянна вучыў сынка: «Не гарачыся, не спяшайся — добра падумай, перш чым што сказануць ці зрабіць. Не псіхуй, калі нешта не ладзіцца, не панікуй з-за рознай драбязы — не будараж людзей».

Мішу, калі па праўдзе, гэта рэдка ўдавалася, але ж аднойчы (вёска дагэтуль помніць!) сын усё зрабіў так, як бацька сказаў.

...Калі па парадку, у той надвячорак ён за ваколіцай быў — выпрабоўваў новы самапал. Удалы атрымаўся! Міхась, задаволены сабой, да сябра кіраваў, каб пахваліцца, але ж тут, на загуменні ў бабы Сабінкі, згледзеў дымок з-пад даху пуні. Спачатку хацеў быў сарвацца з месца і з крыкам «Пажар!» панесціся ў вёску, аднак успомніў бацькаў наказ не сеяць паніку. І таму, «пацалаваўшы замок» у хаце Сабінкі, склаў рукі за спінай, як рабілі сталыя вясковыя дзядзькі, і няспешна пашыбаваў па вуліцы. Спакойна, не палохаючы людзей, заходзіў да іх у двары і хаты, цікавіўся здароўем і толькі потым паведамляў, што пажар, што «трэба ж неяк тушыць...»

Людзі хапалі вёдры, беглі да Сабінчынай сялібы, а Міша крочыў сабе далей — да сярэдзіны вёскі, дзе была невялічкая сажалка і сама Сабінка палола буракі.

Міхась і да яе падышоў спакойна: павітаўся, папытаў, як справы, жыццё?

Маленькая, сухенькая жанчынка павярнулася на голас, прызнала Міхася, сказала:

— Дзякуй богу, дзіцятка! Усё нядрэнна!

— А я вось па-іншаму думаю, — хлопчык нахмурыў лоб. — Пуня твая гарыць... Калі хочаш, каб было дзе сена злажыць для козак, то кідай матыку ды лёцьма ляці дамоў!

...На Сабінчына шчасце, у першай жа хаце, якую наведаў юны «апавяшчальнік», быў і першы (тады з двух... На ўсю вёску...) тэлефон. Па ім і адразу ж выклікалі на падмогу пажарных. Так што будынак пуні моцна не пацярпеў. А вось Міша...

Пасля таго выпадку яго доўга яшчэ звалі Пажарным.

А. Несцяронак

Г. Докшыцы


Цюцька той разумны самы…

Людзі пажылыя (ад слова «пажылі»...) у асноўным кансерватары: без ахвоты нечаму вучацца, нешта новае набываюць, нават мяняюць гардэроб, а ўжо месца жыхарства — дык божа барані!

Але ж часам, здараецца, і на гэта жыццё прымушае.

Вось і мая знаёмая не так даўно прадала свой прыватны дом, пераехала ў кватэру з усімі выгодамі, і што вы думаеце, — стала сумаваць. Ну яшчэ б: ні табе агарод глядзець, ні ваду ў кухню насіць, ні дровы на зіму рыхтваць — сядзі сабе, тэлевізар глядзі.

Каб весялей было і дома, і на прагулках, блізкія сабачку ёй падарылі — пароды «двортэр’ер». Не вылучаўся той «царскім» паходжаннем, а таму і ад новай гаспадыні амаль нічога не вымагаў. Тая ў «сабачай» краме хіба павадок купіла (бо хто ж ведае, куды гадаванец ірване, апынуўшыся на вуліцы?) ды і зажыла. Што пахвальна, з першых жа выгулаў брала з сабой шуфлік і пакет, каб прыбіраць за сваім сабачкам...

А ён тым часам ужо асвоіўся ў новай кватэры, стаў пачувацца не толькі раўнапраўным жыхаром, але і памочнікам. Разумнік — вельмі хутка зразумеў, што гаспадыня трохі недачувае, і таму, калі аднойчы нехта пастукаў у дзверы (званок не працаваў), прыбег да Іванаўны на балкон — залівістым брэхам паклікаў у вітальню.

Гэтак жа ён стаў рэагаваць на тэлефонныя званкі, а неяк — нават на тое, што ў каструльцы на газавай пліце падгарае каша...

Тут гаспадыня ўжо не стрымала сваіх пачуццяў — расцалавала сабачку, бо яшчэ раз пераканалася, што сапраўдныя сябры могуць падаваць не толькі руку, але і лапу.

Аляксандр Матошка

Расонскі раён


Галоўнае — дысцыпліна?

Даўно гэта было, але ж з памяці не сплыло.

Я паступіла ў інстытут. Хлопцы старэйшых курсаў прыйшлі на «агледзіны» і нас з Рытай Шалыгінай — галоўнае, уголас, пры ўсіх — прызналі самымі прыгожымі.

Большасць дзяўчат паставілася да гэтага спакойна, меншасць, ці не захварэўшы на чорную зайздрасць, стала пад’юджваць: маўляў, гэта за прыгожыя вочкі нам з Рытай і першыя месцы, і залікі, і экзамены...

Толькі потым, праз гады, усё ўсталявалася. А мо і не ўсё.

...Я тады ўжо была з дыпломам, працавала, зрэдку ездзіла ў камандзіроўкі. Вось і ў Паставы на абласны семінар па атэізме адпраўлялі менавіта мяне.

Як цяпер помню, перад паездкай зрабіла высокую прычоску, дастала з шафы любімую сукенку, узяла з сабой доўгі белы шалік. Там, на месцы, адзін яго канец (карацейшы), як звычайна, паклала на грудзі, другі — даўжэйшы — закінула за плечы — спакойна кірую ў залу. І раптам адчуваю, што хтосьці «тармозіць» мой рух. Азіраюся — нейкі ўвесь пакамечаны здыхляк мой шалік трымае. Кажа:

— Во якую рыбку я падчапіў!

У мяне ад такога нахабства аж мову адняло! І тут, выходзіць, аматар знайшоўся! Сам ні да вока, ні да бока, як людзі кажуць, а вуду закідвае!

— Але ж я, — уголас кажу, — да вось такіх (з націскам...) не чапляюся.

— Да якіх такіх? — пасміхаецца залётнік.

— Нахабных!

Вырываю ў яго свой шалік, сыходжу, займаю месца ў зале і — авохці мне! — бачу, што той «рыбак» кіруе ў прэзідыум!..

Добра, думаю, што я далекавата і сярод людзей. Сяджу там, слухаю выступленні — і гадзіну, і дзве, і тры... Перапынак аб’яўляюць на 15 хвілін. Есці хочацца! Я ў буфет: займаю чаргу, купляю булачку і... Пара, як на ліха — вяртаюся ў залу.

...Дамоў прыязджаю вечарам. Назаўтра іду на работу — начальства кажа, што мяне выклікаюць у райкам партыі, прычым — да першага сакратара, ці не ўсім вядомага сваімі разносамі ды жаданнем «крыві папіць».

Усю ночку, помню, не спала! Чаго не перадумала?!. Не знайшла за сабой грахоў!

Прыйшла ў райкам. Сакратарка мне: выбачайце, першага сакратара на месцы няма — выклікалі ў вобласць. Зайдзіце да другога.

Што рабіць, — адчыняю дзверы ў кабінет, бачу, той нешта піша за сталом, але ж галаву падняў — з цікавасцю разглядае, запрашае сесці, пытае, што я рабіла ў Паставах на семінары?

— Слухала даклады, — кажу.

— І больш нічога? — усміхаецца сакратар.

— А што яшчэ там можна рабіць?

— Дысцыпліну парушаць!

— ?!

— Булкі есці.

— Я адну, малую, — пачынаю яму тлумачыць, — і тую не цэлую...

Але мужчына не слухае мяне: пачынае смяяцца... Ды хораша, залівіста, ледзь не да слёз! Мне застаецца хіба далучыцца.

...Факт, што візіт завяршаецца мірам:

— Ідзіце і спакойна працуйце, — кажа мне другі сакратар. — Начальству скажаце, што з запрашэннем у райкам памылка выйшла. Я пра яе першаму сакратару скажу.

Я ўжо адвіталася і ў дзвярах была, калі ўслед данеслася:

— А вы заўжды прахвостаў адшываеце?

— Так, — кажу, зразумеўшы, адкуль ногі растуць. — Стараюся.

— І правільна робіце! — пахваліў сакратар. — Дай бог удачы!

...Прыстойныя людзі, яны ўсюды былі і, хочацца верыць, ёсць.

Зоя Максімава

г. Віцебск


Рубрыку вядзе Валянціна ДОЎНАР

Ад яе ж і яшчэ раз: «Слоўнік эпітэтаў беларускай мовы» не хлусіць: гісторыі бываюць абсурдныя, амурныя, банальныя, абуральныя, павучальныя, скандальныя, кранальныя... А ўжо колькі праўдзівых сабрала «Звязда» за час існавання рубрыкі!

Для тых, хто забыўся ці нядаўна ўліўся ў шэрагі падпісчыкаў, нагадаем, што ў апошнія гады яна (гэта пятнічная рубрыка «...Народ на провадзе!») стала конкурсам на найлепшую вясёлую і праўдзівую гісторыю.

Вынікі яго падводзяцца ў пачатку года. Журы — і вялікае чытацкае, і малое рэдакцыйнае — працуюць. Так што пішыце (калі ласка, з нумарам тэлефона для аператыўнай зваротнай сувязі!) і помніце, не бяда, калі з цябе (ці некага) смяюцца, бяда — калі плачуць.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Шчодры сезон. Карэспандэнт «Звязды» даведалася, што пачым сёлета на сезонных сельгаскірмашах

Шчодры сезон. Карэспандэнт «Звязды» даведалася, што пачым сёлета на сезонных сельгаскірмашах

Цэны на кірмашах сёлета сапраўды значна ніжэйшыя, чым на пастаянных рынках.

Здароўе

І зноў рыбін тлушч. У чым яго карысць, і як выбраць эфектыўныя капсулы?

І зноў рыбін тлушч. У чым яго карысць, і як выбраць эфектыўныя капсулы?

Кожны год навукоўцы знаходзяць новую суперсілу амегі.

Культура

Кірыл Халецкі: «Мой дэбют адкрые магчымасці  для іншых маладых кінематаграфістаў»

Кірыл Халецкі: «Мой дэбют адкрые магчымасці для іншых маладых кінематаграфістаў»

З рэжысёрам «Кіношнікаў» — наша размова пра мары і іх увасабленне ў рэальнасць.

Культура

Як пакажуць мінулае ў кінастужцы «На другім беразе»

Як пакажуць мінулае ў кінастужцы «На другім беразе»

Хто здолее змяніць гісторыю ці змяніцца пад яе ўплывам?