Вы тут

11 (27621)


0 507

За вамі сочаць!

Як на­ша пры­ват­нае жыц­цё ста­но­віц­ца агуль­ным на­быт­кам

0 1131

Балада аб Смаргоні

Усё блі­жэй да нас 100-год­дзе па­чат­ку ад­на­го з са­мых кро­ва­пра­літ­ных і маш­таб­ных уз­бро­е­ных кан­флік­таў у гіс­то­рыі ча­ла­вец­тва

0 758

Спрачаемся, канфліктуем... Чаму?

Ча­му лю­дзі ва­ю­юць па­між са­бой?

0 330

Нацыянальная акадэмія навук запрашае ў госці

У рам­ках свя­точ­ных ме­ра­пры­ем­стваў, пры­све­ча­ных 85-год­дзю На­цы­я­наль­най ака­дэ­міі на­вук Бе­ла­ру­сі і Дню бе­ла­рус­кай на­ву­кі,

0 448

«Калядная музычная акадэмія» ў Віцебску

У Ві­цеб­скай аб­лас­ной фі­лар­мо­ніі прой­дзе кан

0 337

Узорна!

Узор­ны хор «Жу­ра­вуш­ка» Гро­дзен­скай дзі­ця­чай шко­лы мас­тац­тваў імя Ан­то­нія Ты­зен­гаў­за (мас­тац­кі кі­раў­нік — Жан­на Мі­шы­на) ст

0 460

Зімовыя ахвяры вады

Трое ры­ба­коў пра­ва­лі­лі­ся пад лёд на Дняп­ры.

0 380

Аляксандр Лукашэнка: "Немагчыма сёння жыць і не развівацца"

Учора Прэзідэнт сустрэўся з кіраўнікамі беларускіх СМІ і адказаў на актуальныя пытанні, якія хвалююць грамадскасць.

0 274

Новаўвядзенні ў ЖКГ

Кошт паслуг будзе адрознівацца ў залежнасці ад рэгіёна?

0 897

Выбарчая кампанія ў разгары

Завяршылася вылучэнне ініцыятыўных груп

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як сэканоміць на «камуналцы»? Інструкцыя ад спецыялістаў

Як сэканоміць на «камуналцы»? Інструкцыя ад спецыялістаў

Хто мае права на вяртанне грошай, а хто — заплаціць цалкам.

Культура

Канкурсант ад Беларусі на «Віцебск-2022» Ганна Трубяцкая: Маладыя маюць права быць на вялікай сцэне

Канкурсант ад Беларусі на «Віцебск-2022» Ганна Трубяцкая: Маладыя маюць права быць на вялікай сцэне

Артыстка з чароўным голасам сёлета прадставіць Беларусь на конкурсе эстраднай песні «Віцебск—2022».

Грамадства

Як самі бацькі псуюць сваіх дзяцей? 5 галоўных памылак дарослых. Не рабіце так ніколі

Як самі бацькі псуюць сваіх дзяцей? 5 галоўных памылак дарослых. Не рабіце так ніколі

Выхаванне дзяцей — не самая простая задача. Капрызы, істэрыкі — гэта толькі частка праблем, з якімі сутыкаюцца сучасныя бацькі.

Грамадства

Рызыкі лічбавай прасторы. Як не трапіць на вуду інтэрнэт-махляроў

Рызыкі лічбавай прасторы. Як не трапіць на вуду інтэрнэт-махляроў

Цалкам вырашыць праблему кібернебяспекі немагчыма.