Вы тут

Алесь Савіцкі

0 998

На васт­рыі вай­ско­ва­га жыц­ця...

Сту­дыя ва­ен­ных пісь­мен­ні­каў за дзе­ся­ці­год­дзі іс­на­ван­ня мо­жа па­хва­ліц­ца ці­ка­вы­мі пра­ек­та­мі і тво­ра­мі.

0 1153

Застаўся жыць, каб расказаць праўду

Алесь Савіцкі... Былы партызан-падрыўнік, баец Савецкай Арміі, чалавек, які дайшоў да Берліна і распісаўся на рэйхстагу.