Вы тут

Аляк­сей По­ла­заў

0 1101

Маленькая Швейцарыя ў Гервятах

У вёс­цы Гер­вя­ты ве­ліч­на ўзвыш­аец­ца, быц­цам імк­нец­ца да не­ба кас­цёл Свя­той Тро­і­цы.