Вы тут

Арцём Цуран

0 1226

Прэзідэнт зрабіў кадравыя прызначэнні

Прэ­зi­дэнт Рэс­пуб­лi­кi Бе­ла­русь Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка ўчо­ра раз­гле­дзеў кад­ра­выя пытанні, па­ве­да­мi­ла прэс-служ­ба кi­раў­нi­ка дзяр­жа­вы.

0 752

Ініцыятыўныя групы пачынаюць агітаваць

У Мінску зацверджана 20 выбарчых акруг.