Вы тут

Дзень спа­жыў­ца

0 686

Нац­банк ста­не аба­рон­цам пра­воў спа­жыў­цоў фі­нан­са­вых па­слуг

А бан­кі, якія не пад­трым­лі­ва­юць прын­цып «ну­ля­вой ад­каз­нас­ці», бу­дуць не­кан­ку­рэн­та­здоль