Вы тут

The Guardian

Імунныя пашпарты: «за» і «супраць»
0 2794

Імунныя пашпарты: «за» і «супраць»

Як антыцелы да COVID-19 становяцца цвёрдай эканамічнай валютай?

0 583

85 чалавек валодаюць паловай багаццяў свету

Эка­на­міч­ная ня­роў­насць у све­це ўзрас­ла да та­кой сту­пе­ні, што су­куп­нае ба­гац­це 85 най­ба­га­цей­шых лю­дзей пла­не­ты (гэ­та к

0 649

Хроніка апошніх падзей

Стак­гольм ад­мо­віў­ся ад пра­вя­дзен­ня Алім­пі­я­ды-2022