Вы тут

ідэалогія

Новы рэктар Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Вячаслаў Даніловіч: Гісторыя і ідэалогія — два бакі аднаго медаля
0 2045

Новы рэктар Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Вячаслаў Даніловіч: Гісторыя і ідэалогія — два бакі аднаго медаля

Аб узаемасувязі мінулага і сучаснасці, ідэальных грамадзянах і кіруючай эліце.

0 543

«Людзі хочуць уплываць»

Ідэолагам час пераходзіць ад уздзеяння на аўдыторыю да ўзаемадзеяння з ёй.

0 1734

У чым прак­тыч­ная ка­рысць ідэа­ло­гі?

Се­мі­нар «Сіс­тэ­ма ідэа­ла­гіч­най ра­бо­ты Мін­ску: су­час­ны стан і перс­пек­ты­вы раз­віц­ця» з удзе­лам кі­ру­ю­чых ра­бот­ні­каў рэс­пуб­