Вы тут

КДК

0 783

Фінансавая міліцыя раскрыла шэрую схему гандлю дарагой бытавой тэхнікай

Усяго ў бюджэт не паступіла больш за 570 тысяч рублёў.

0 625

Дзве мінскія фірмы недаплацілі 5,6 мільёна рублёў падаткаў

З-за таго, што афармлялі фіктыўныя здзелкі.

0 1273

У КДК Гродзеншчыны звярнулі ўвагу на праблемы ў будаўнічай галіне

Летась будаўнічая сфера вобласці ўпершыню спрацавала са стратамі.

0 970

Дзяржаўныя службы будуць кантраляваць тарыфы ЖКП

Паведаміў учора старшыня Камітэта дзяржаўнага кантролю Беларусі Леанід Анфімаў.

0 952

Ігар Маршалаў: «Фактычна ўсе праверкі органаў КДК — выніковыя»

ОФР надаюць асаблівую ўвагу праблеме неплацежаздольнасці.

0 729

Скла­да­ны ме­ха­нізм па­ві­нен пра­ца­ваць дас­ка­на­ла

  Ча­му сіс­тэ­ма спа­жы­вец­кай ка­а­пе­ра­цыі здае свае па­зі­цыі?

0 1006

Структуру расходаў ЖКГ трэ­ба ачыс­ціць ад «на­кі­пу»

Та­кое мер­ка­ван­не вы­ка­заў стар­шы­ня Ка­мі­тэ­та дзяр­жаў­на­га кант­ро­лю Бе­ла­ру­сі Аляк­сандр Якаб­сон 10 лю­та­га на пер­шым па­с