Вы тут

Наталля Талівінская

Мабільнасць дзеля новага месца працы
0 576

Мабільнасць дзеля новага месца працы

Сярэдні ўзрост перасяленцаў — 37 гадоў.

Бронь для прыёму на работу
0 412

Бронь для прыёму на работу

Усяго дапамаглі знайсці пастаянную работу 2281 чалавеку.

0 336

Гім­на­зіс­ты гукалі вяс­ну

На­ву­чэн­цы і пе­да­го­гі ста­ліч­най гім­на­зіі № 17 су­мес­на з Рэс­пуб­лі­кан­скім са­юзам жан­чын з