Вы тут

незалежнасць

Прэзідэнт падпісаў Дэкрэт аб абароне суверэнітэту і канстытуцыйнага ладу
0 985

Прэзідэнт падпісаў Дэкрэт аб абароне суверэнітэту і канстытуцыйнага ладу

Прадстаўнікі ўлады пракаментавалі падпісанне Дэкрэта.

0 1230

Гэта не проста палітыка, гэта — жыццё

Суверэнітэт, незалежнасць і тэрытарыяльная цэласнасць дзяржавы для нашага народа значаць многае.

0 755

Незалежнасць Беларусі заснаваная на заслугах пакалення пераможцаў

Вы­ступ­лен­не Прэ­зі­дэн­та Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь А.Р.

0 687

Ас­но­ва не­за­леж­нас­ці

Прэм'­ер-мі­ністр Бе­ла­ру­сі Мі­ха­іл Мяс­ні­ко­віч па да­ру­чэн­ні кі­раў­ні­ка дзяр­жа­вы ўру­чыў дз