Вы тут

руская мова

0 646

Спроба пацярпела фіяска

або Чаму абітурыентаў не зацікавіла магчымасць навучацца па-беларуску

0 1251

Агуль­ная мо­ва

0 795

«Апе­ра­цыя «І»?

Эпа­таж­ны ра­сій­скі па­лі­тык Ула­дзі­мір Жа­ры­ноў­скі за­яў­ляе, што лі­та­ра «ы» гань­біць ру