Вы тут

Сяр­гей Па­лі­нін

0 461

Універсальны падарунак ад Беларусбанка

На­пя­рэ­дад­ні ка­ляд­ных і на­ва­год­ніх свят, як звы­чай­на, ста­но­вяц­ца ак­ту­аль­ны­мі «ад­веч­ныя» пы­тан­ні: чым па­ра­да­ваць сва

0 928

Апартаменты для чатырохногіх сяброў

Пер­шую дзяр­жаў­ную гас­ці­ні­цу для жы­вёл у Мін­ску пла­ну­юць да­бу­да­ваць на­ле­та ў маі-чэр­ве­ні.

0 420

Бескантактныя карткі набываюць папулярнасць

Сён­ня Бе­ла­рус­банк вы